OBOS är en långsiktig och ansvarsfull bostadsutvecklare

Trots att bostadsmarknaden i Sverige förändrades på flera sätt under 2017 har inte behovet av nyproducerade bostäder minskat. Istället ställer marknaden krav på att de som utvecklar bostäder gör det med långsiktighet och ansvarstagande – något som erfarenheten inom OBOS är ett tydligt exempel på.

Tar vara på de boendes behov

Som en av Nordens största bostadsutvecklare och med en tydlig vision om att ansvarsfullt vara med och utveckla framtidens samhälle tar OBOS sitt uppdrag med största respekt. Sedan 1920-talet har koncernen utvecklat bostäder i både Sverige och Norge.

Joakim Henriksson, VD OBOS

– För att nya områden där människor vill bo och leva ska få växa fram i symbios med kringliggande omgivning krävs god kunskap och förståelse för de möjligheter och utmaningar vi står inför, säger OBOS Sveriges VD Joakim Henriksson.

Vad är viktigt för dem som ska bo och leva i ett område? När OBOS påbörjar en projektering görs alltid en analys av de behov som de boende har eller sannolikt kommer att ha i och i anslutning till det nya området. OBOS utvecklar bostäder men tar också ansvar för kringliggande omgivningar och infrastruktur i form av vägar, cykelbanor, parker och odlingsbara ytor, lekparker och gatubelysning. Bolaget utvecklar även äldreboenden, förskolor och skolor i de områden där behov finns. Allt för att säkerställa en god, livsanpassad och trygg miljö för de boende.

Medvetenheten kring hållbart byggande och boende är generellt hög bland OBOS kunder. Och inom OBOS är hållbarhetsfrågor integrerade i varje del av organisationen. I koncernen pågår ständig forskning och utveckling för att verksamheten hela tiden ska kunna ta ännu större ansvar både vad gäller miljön och i sociala frågor.

– Det värmer att se människors stora engagemang i miljöfrågor. Hos oss upplever vi en markant efterfrågan på energieffektiva lösningar i våra bostäder men också på omgivningen runt boendet som till exempel gemensamma odlingsytor och olika typer av ekosystemtjänster, säger Ulrika Liiv som ansvarar för samordning av OBOS hållbarhetsfrågor.

OBOS bygger i trä – för minsta möjliga klimatpåverkan

Nästan alla bostäder som OBOS utvecklar i Sverige byggs i trä vilket medför relativt liten klimatpåverkan. Trä har en för oss människor livsviktig förmåga att absorbera koldioxid, inte bara som träd i skogen, utan genom hela sin livstid i ett hus trästommar och träfasader. Att producera hus i trä är inte heller lika energikrävande som i betong.

Husen från OBOS, allt ifrån fristående villor och radhus till lägenheter i flervåningshus, byggs i bolagets fyra egna fabriker i Sverige. Korta transporter av såväl råvara in i fabrikerna till transport ut till byggplats är en viktig del i bolagets hållbarhetsarbete. Därför är det bra att ha en fabrik belägen i Sundsvall som tjänar hela norra Sverige medan övriga tre tjänar den södra delen av landet.