Från högtflygande plan till hem med utsikt

Brf Flygledartornet tar plats på historisk mark. Här uppe på kullen låg nämligen flygledartornet som lotsade planen hem till Södertörns Flygflottilj F 18. När den militära verksamheten så småningom avvecklades tog civilt flyg vid. 2004 flög de sista planen på platsen, men låt oss börja från början.

Här ska fältet ligga

1942 blev det bestämt att Sverige skulle få en sjunde jaktflygflottilj. Men var skulle det ligga? Först var Årstafältet på tal, men chefen för Flygvapnet föreslog istället krigsflygfält 40, beläget intill Rikstens gård. Sagt, och gjort: bygget av Kungl. Södertörns Flygflottilj F 18 kunde börja. En del av betesmarkerna från Rikstens gård omvandlades till flygfält och lilla Mörtsjön fick vackert lämna plats för startbanan. Det sägs att folk gick och plockade fisk med händerna i takt med att sjön fylldes igen. F 18 invigdes officiellt den 11 november 1946. Eller hur var det egentligen? Flera av flottiljens veteraner påstår att den aldrig blev officiellt invigd, eftersom flottiljchefen vid invigningen ska ha sagt "Härmed förklarar jag Kungl. Upplands flygflottilj invigd”. Den flottiljen hade ju invigts tre år tidigare...

Rudolf Röd med flera

Huvuduppgiften för F 18 var att skydda marinen och dess basområden i södra Stockholm, men också att försvara huvudstaden från luften. Som mest hade flottiljen tre divisioner. En division inom flygvapnet består i regel av 8-10 flygplan av samma typ, här på F 18 var det jaktplan som gällde. Divisionernas namn består av en färg kombinerat med ett namn ur bokstaveringsalfabetet. Färgen beskriver vilken av flottiljens divisioner det handlar om, och namnet vilken flottilj den tillhör. Här på F 18 hette divisionerna Rudolf Röd (1:a divisionen), Rudolf Blå (2:a divisionen) och Rudolf Gul (3:e divisionen). Uppvisningsgrupperna Acro Hunter och Acro Deltas gladde också åskådare på flyguppvisningar såväl i Sverige som utomlands.

Tiderna förändras

I början av 1970-talet fick verksamheten en delvis ny inriktning. Södertörns Flygflottilj ombildades till Flygvapnets Södertörnsskolor som bland annat utbildade Flygvapnets markförband. 1986 avvecklades F 18 officiellt. Viss verksamhet fanns fortfarande fanns kvar på platsen, fast nu tillhörde den F 13 istället. 1995 försvann all försvarsverksamhet härifrån, och civilt flyg tog vid – bland annat olika flygklubbar. 2001 började de första bostäderna i det som skulle bli Riksten friluftsstad byggas – och en ny epok tog sin början.

Historien om det röda huset

Att ett av husen i Brf Flygledartornet fått en fin röd nyans är faktiskt en hyllning till områdets flyghistoria. Närmare bestämt till flottiljens avskedsflygning över Stockholm: där ett av planen var målat helt i rött.