OBOS ska ge nyanlända en nystart på Ängsladan

Permanenta hyresrättslägenheter för nyanlända byggs på Ängsladan i Dalby, Lund. OBOS är byggherre, och tillsammans med Botildenborg har man tagit fram en handlingsplan för hur de nyanlända i Dalby kan integreras både i samhället och på arbetsmarknaden.

Christina Norlander, projektutvecklare på OBOS

Våren 2017 vann OBOS en markanvisningstävling att bygga bland annat ett 50-tal hyresrätter på fastigheten Ängsladan i Dalby. En viktig del i projektet Ängsladan är arbetet med integration, eftersom kommunen planerar att hyra ut hyresrätterna till nyanlända.

- Ängsladan är minst sagt en milstolpe i vår organisation, säger projektutvecklare Christina Norlander. Men det krävs mer än bara goda avsikter för att driva igenom ett sånt här projekt – varför vi tog hjälp av Botildenborg som har stor erfarenhet av att arbeta med integrationsfrågor i Malmö.

Under hösten 2017 har OBOS deltagit i flera workshops med temana integration, självförvaltning och arbete. Dessa workshops mynnade ut i en handlingsplan för 2018, där målsättningen är att 50 % av alla nyinflyttade ska delta i någon aktivitet under det första året i sin nya lägenhet.

- Välkomstdag och Odla Kompis är några av de specifika aktiviteter vi kommer att genomföra, berättar Christina. Vi finansierar också en projektansökan till kommunen för Växtplats Dalby. Vi tror att om man som nyanländ får vänner och kommer in på arbetsmarknaden så är förutsättningarna goda för att man ska känna sig som en del av samhället.

Bygglovet för Ängsladan godkändes i december 2017 och redan i juni 2018 påbörjades inflyttningen för de nyanlända. En utmaning när 54 hyresrätter ska byggas, men fullt genomförbart för OBOS tack vare konceptet Start Living som innebär att husen byggs i volymer i fabrik för att sedan sättas ihop på byggplatsen.

- Tack vare Start Living, ett gott samarbete med Lunds kommun och ett stort engagemang bland våra medarbetare kunde detta genomföras, konstaterar Christina.

Så här blir Ängsladan socialt hållbart:

  • Välkomstdagar ordnas för de nyanlända där de bjuds på mat och får information om området, föreningsliv i närheten, etc.

  • I projektet Odla Kompis matchas etablerade dalbybor med nyanlända för att sköta om odlingsytor/odlingslådor tillsammans. Vi finansierar en projektansökan till kommunen

  • För Växtplats Dalby - ett tioveckors arbetsplats-förberedande program som syftar till att matcha nyanlända med lämpliga praktikplatser.

Så här blir Ängsladan miljömässigt hållbart:

  • Husen byggs utifrån koncept Start Living, där både stomme och fasad är av trä.

  • Husen och omgivande byggnader värms upp med miljövänlig fjärrvärme.

  • På Ängsladan kommer laddstolpar att sättas upp, och de boende kommer att få tillgång till en bilpool med hybridbilar.

  • Gröna tak (sedumtak) som är mycket bra för miljön läggs på alla sidobyggnader, förråd och miljöhus.