Att köpa en äganderätt

När du köper en ny bostad av oss på OBOS betalar du ett fast pris, oftast helt utan budgivning. Vår långa erfarenhet och goda bankkontakter gör att du kan känna dig trygg genom hela affären. Att köpa äganderätt av oss innebär att du tecknar ett köpekontrakt för tomten och ett entreprenadkontrakt för uppförandet av huset. Du köper alltså din egen tomt och låter OBOS bygga ditt hus med totalentreprenad via vårt dotterbolag OBOS Projektutveckling AB. Totalentreprenad betyder att vi tar hela ansvaret för hela byggnationen.

Så går köpet till

Vår målsättning är alltid att göra köpet så enkelt och tydligt som möjligt för dig. Därför finns både kundansvarig i respektive projekt och din säljare/mäklare där för dig under hela resan och kan svara på dina frågor. Köpprocessen kan variera något från projekt till projekt – men här beskriver vi de vanligaste stegen.

Kontakta din bank för att få lånelöfte

Första steget för dig som vill köpa bostad är att kontakta banken. De hjälper dig att göra en boendekostnadskalkyl så att du ser att du har råd med ditt nya boende, och du ansöker om lånelöfte för hela köpet. Banken kommer sedan att upprätta ett byggnadskreditiv, en kredit som används när du bygger en ny bostad. Men innan dess behöver vi ta oss lite längre fram på resan. Eftersom banken har din blivande bostad som säkerhet för byggnadskreditivet, måste du vara lagfaren ägare av fastigheten först.

Bokningsavtal (gäller endast vissa projekt)

Innan vi kan börja bygga i ett projekt måste vi ibland veta att intresset för husen är tillräckligt stort. Därför tecknar vi i dessa fall ett bokningsavtal med dig som är intresserad. Genom bokningsavtalet bokar du ditt specifika hus och vi reserverar det för dig. På så vis får vi på OBOS bekräftelse på att det finns intresse för bostäderna och du som köpare får din reservation dokumenterad. Vid tecknandet av bokningsavtal betalar du en bokningsavgift på 20 000 kr.

Köpekontrakt och entreprenadavtal

Nästa steg i processen är att du tecknar ett köpekontrakt för tomten och ett entreprenadkontrakt för uppförande av huset. Det betyder att du köper din tomt och låter oss på OBOS bygga huset med totalentreprenad via vårt dotterbolag OBOS Projektutveckling AB. I samband med tecknande av dessa kontrakt betalar du en del av köpeskillingen på tomten samt en handpenning på entreprenaden. Har du betalat en bokningsavgift får du den summan tillgodo i entreprenadkontraktet.

Personliga tillval

Därefter är det dags att se efter om du vill göra några personliga tillval, eller om du är nöjd med den standard som husen har från början. En broschyr som beskriver standard och tillvalsmöjligheter finns till din hjälp. I vissa fall erbjuds inga möjligheter till tillval eftersom ditt hus redan kan vara under uppförande eller rent av vara färdigt.

Köpa tomt och söka lagfart

Nu är det dags att slutföra köpet av din tomt. Du betalar alltså återstående summa av tomtpriset, här brukar banken kunna hjälpa till med ett temporärt lån om det behövs. När betalningen är klar utfärdas ett köpebrev som skickas in för att söka lagfart: du betalar alltså lagfart endast på tomtpriset och inte på hela köpet. Banken brukar också hjälpa till med att söka lagfart.

Du blir fastighetsägare och får byggnadskreditiv

När du blivit lagfaren ägare till din fastighet lägger banken upp ditt byggnadskreditiv, och om du fått ett temporärt lån för att köpa loss tomten flyttas det över hit. Byggnadskreditivet är en kredit som används när du bygger en ny bostad. Med den betalas dina löpande fakturor under byggtiden. Du behöver enbart betala ränta på det belopp du har utnyttjat av krediten, plus eventuell uppläggningsavgift. När bygget är färdigt läggs byggnadskreditivet om till ett vanligt bolån.

Vi ber om en spärrförbindelse

För att vi ska kunna leverera ditt hus behöver vi veta att du har pengarna som behövs för att köpa huset. Därför begär vi en så kallad spärrförbindelse. Det innebär att du ber banken spärra beloppet som motsvarar entreprenadkostnaden på ditt byggnadskreditiv.

Byggnationen

Efter hand som huset uppförs behöver du göra ett antal delbetalningar. Det gör du genom att be din bankkontakt lyfta pengar från byggnadskreditivet. Dessa delbetalningar kommer att delas upp enligt betalplanen i entreprenadkontraktet och utgör tillsammans 90% av kontraktssumman. När huset är färdigt, slutbetalt och slutbesiktat släpps byggnadskreditivet och din bank hjälper dig att lägga om det till ett vanligt bostadslån.

Slutbesiktning

I samband med godkänd slutbesiktning är det äntligen dags att flytta in. Nu betalar du också återstående 10% av kontraktssumman. I samband med inflyttningen erbjuder vi två timmars snickarhjälp så att du så snabbt som möjligt kommer på plats i ditt nya hem.