Bra att veta om avtal i en bostadsrättsförening

Vid försäljning av bostadsrätter används olika avtal för olika steg i processen. Här går vi igenom de vanligaste.

Bokningsavtal

Bokningsavtalet används inte alltid, men i de fall det är aktuellt tecknas detta avtal mellan dig och OBOS. I samband med att avtalet tecknas betalar du en reservationsavgift som senare överförs till föreningen som en del av det förskott du ska betala. Bokningsavtalet är inte bindande. Om du ångrar dig kan du få tillbaka delar av den inbetalda summan.

Förhandsavtal

Förhandsavtalet är det första bindande avtalet mellan dig och bostadsrättsföreningen. Förhandsavtalet ska innehålla de villkor under vilka avtalet gäller, till exempel att ett visst antal bostäder ska säljas före byggstart. När tillräckligt många förhandsavtal har tecknats, och finansiering samt bygglov för projektet är klart, kan bostadsrättsföreningen ingå de avtal med OBOS och andra aktörer (förvaltning med mera) som är nödvändiga för att genomföra projektet.

Upplåtelseavtal

Avtal om upplåtelse av bostadsrätt, som det formellt heter, tecknas mellan dig och din bostadsrättsförening. När styrelsen beviljar ditt medlemskap i den bostadsrättsförening du tecknat avtal med blir du formellt bostadsrättshavare.

Överlåtelseavtal

Om du vid ett senare tillfälle ska sälja din bostadsrätt gör du formellt en överlåtelse. Därför kallas avtalet som används i sådana situationer (alltså när det inte gäller den första

upplåtelsen i en nybildad bostadsrättsförening) ett överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalet är oftast ett avtal mellan privatpersoner och måste alltid göras skriftligt. Tänk också på att styrelsen måsta bevilja medlemskap i föreningen för personen i fråga för att överlåtelsen ska gå igenom. Det finns tydliga regler för vilken information som måste ingå i ett överlåtelseavtal, allt detta kan du fråga din mäklare om.