Garantier och försäkringar – för din trygghet

Att känna sig trygg i sitt hem är det viktigaste av allt. Därför är det både viktigt att välja rätt bostadsrättsförening, och att se till att du har rätt försäkringar. Din trygghet är viktig för oss, därför lämnar OBOS garantier till alla våra bostadsrättsföreningar.

Besiktning

När bygget är klart görs en slutbesiktning av en opartisk besiktningsman. Finns det då något som fortfarande inte är klart, eller är felaktigt utfört, anges detta i besiktningsprotokollet och vi åtgärdar självklart det. En uppföljande kontroll görs efter två år. Även vid detta tillfälle åtgärdas alla eventuella fel som besiktningsmannen anger i sitt protokoll.

Säkerhet för insatser

För att bostadsrättsföreningen ska få upplåta lägenheter med bostadsrätt kräver bostadsrättslagen att föreningen inledningsvis deponerar en säkerhet för inbetalade insatser hos Bolagsverket. OBOS säkerställer att denna säkerhet lämnas.

Ansvar för osålda bostadsrätter

Om några bostadsrätter ännu inte blivit sålda när projektet är klart ansvarar OBOS för kostnaderna som hör till dessa. Om de efter 6 månader ännu inte blivit sålda köper

OBOS dessa bostadsrätter och fortsätter betala deras avgifter. Det innebär att bostadsrättsföreningens ekonomi aldrig drabbas, även om några bostäder inte är sålda när projektet överlämnas från OBOS till föreningen.

Föreningen försäkrar fastigheten

Bostadsrättsföreningen har en fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg som bland annat innefattar ansvar för skador på fastigheten som orsakats av utströmmande ledningsvatten, brand eller inbrott, med mera. I fastighetsförsäkringen ingår också en styrelseansvarsförsäkring som gäller för skadeståndsanspråk som kan ställas mot styrelseledamot i föreningen. Försäkringen täcker så kallad ren förmögenhetsskada, en ekonomisk skada som styrelseledamoten orsakar på grund av fel eller försummelse vid fullgörande av sitt uppdrag.

Du försäkrar din bostad

Du behöver också teckna en egen hemförsäkring som är anpassad för bostadsrätter. Var uppmärksam på att beloppsgränsen för lösöre i din hemförsäkring även innefattar värdet av dina ”tillval”. Dessa ägs nämligen inte av föreningen – de är dina egna och därför måste du själv försäkra dem.

Dela detta