Garantier och försäkringar i bostadsrättsprojekt

OBOS Projektutveckling AB ansvar för kostnader avseende eventuella osålda bostadsrätter. Läs mer här om dina garantier och försäkringar när du flyttar in i en ny bostadsrättsförening.

Eventuellt osålda bostadsrätter

Efter färdigställandet svarar OBOS Projektutveckling AB för de kostnader som rör bostadsrätter som eventuellt inte har sålts. Är de efter sex månader fortfarande osålda köper OBOS Projektutveckling AB bostadsrätterna ifråga och svarar därigenom, som bostadsrättshavare även fortsättningsvis för lägenhetens avgifter.

Entreprenadgaranti

Vid entreprenadens färdigställande samt vid garantibesiktning* två år efter entreprenadens godkännande sker besiktning av en opartisk besiktningsman. De fel som besiktningsmannen noterar och för vilka OBOS Projekutveckling AB är ansvarig, åtgärdas av OBOS Projekutveckling AB inom en av besiktningsmannen framställd tidsperiod.

Dela detta