Ekosystemtjänster är en del i våra leveranser

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till människors välbefinnande. Det är allt från friskt vatten till bin som pollinerar växter. Listan kan göras hur lång som helst och i sammanfattning innebär det att människan inte kan leva utan naturen.

I framtiden kommer analys av ekosystemet att vara en lika självklar del av ett projekt som geotekniska undersökningar. Men redan idag är ekosystemtjänster en integrerad del i flertalet av de bostadsprojekt som vi utvecklar och är en snabbt växande del i OBOS verksamhet.

I OBOS projekt blir ekosystemtjänster en integrerad del genom en analys av det lokala ekosystemet. Utifrån analysen ser man vad som kan bevaras och vad som behöver förstärkas eller tillföras. Det handlar sedan om åtgärder som att bevara befintliga träd, fördröja dagvatten med gröna tak och väggar för att avlasta reningsverken och att sätta ut bikupor i bostadsområden.

OBOS placerar till exempel sina hus så att träden kan bevaras i så stor utsträckning som möjligt. De ekosystemtjänster som träden erbjuder är bland annat svalka, skydd mot UV-strålning, minskad risk för jorderosion och rening av den luft som vi andas. Att vi i vissa projekt tillför bikupor kan tyckas vara en marginell insats, men på global nivå är det en livsavgörande fråga. Massdöd bland bin gör att man i Kina måste pensla växter för att det ska bli frön och frukter. I USA körs bin omkring i långtradare för att pollinera.

Genom att arbeta med naturen skapar vi ett bättre och mer hållbart samhälle.

Dela detta