En engagerad arbetsgivare

På OBOS tror vi starkt på sambandet mellan våra medarbetares engagemang, kompetens, förtroende och det resultat vi uppnår. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare ska vi vara en engagerad arbetsgivare som erbjuder en stimulerande arbetsmiljö, marknadsmässiga löner och förmåner samt möjlighet att utvecklas internt.

Hälsa, friskvård och aktiv fritid

Vi erbjuder våra medarbetare en rad hälsorelaterade förmåner i form av nyanställningsundersökningar, hälsoundersökningar, friskvårdsbidrag och kontakt med våra företagshälsovårdscentraler. Vi erbjuder även utbildningar för att förbättra våra chefers och skyddsombuds kunskaper om både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Jämställdhet

Arbetet för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor i koncernen är ett ständigt pågående arbete. Förutom att kvinnor anställs på chefspositioner är strategin att anställa en större andel kvinnor än tidigare på alla positioner vilka sedan, precis som männen, kan vidareutvecklas till chefer. Under de senaste fyra åren har andelen kvinnor på chefsnivå ökat med 15 % i OBOS Sverige.

Mångfald

På OBOS tror vi på att hela organisationen utvecklas genom mångfald. När vi har medarbetare från alla delar av spektrumet får vi också kunskap, erfarenheter och ett utbyte som skapar en god företagskultur. På OBOS ska det vara självklart att män, kvinnor, unga och äldre, och personer med olika kulturell bakgrund arbetar och trivs tillsammans i en harmonisk miljö. Ett gott exempel på mångfald finns i vår fabrik i Vrigstad, där över 30 nationaliteter arbetar tillsammans.

Lokal närvaro

En viktig del av vår affärsidé är att vi ska finnas där våra kunder och medarbetare vill bo och leva. Koncernens tre fabriker ligger på landsorten i Sundsvall, Vrigstad och Myresjö, nära de skogar som vi hämtar majoriteten av vårt byggmaterial från. Och förutom vårt huvudkontor i Myresjö finns koncernen med dess varumärken representerade på lokala säljkontor på ett 30-tal orter runt om i landet.

Utbildning och kompetensutveckling

Vidareutbildning i olika former har alltid funnits i koncernen, men de senaste åren har behovet ökat med anledning av vår snabba tillväxt. Som ett led i att möjliggöra mer systematisk kompetensutveckling har plattformen OBOS Education utvecklats med syfte att möta företagets kompetensbehov, samtidigt som vi skapar möjligheter till kompetenskartläggning och vidareutveckling för våra medarbetare – både för nyanställda och för de som har arbetat i koncernen en längre tid.

Dela detta

SFI har flyttat till Myresjö

I mitten av november 2016 flyttade OBOS SFI-utbildning från Vrigstad till fabriken i Myresjö.  

Läs hela artikeln