Energieffektivisering i alla led

För att förenkla för kunden att bygga och bo miljösmart väljer vi energieffektiva material i alla våra hus. Dessutom erbjuder vi en mängd energismarta tillval för att höja energieffektiviteten på de hus vi levererar, som exempelvis solceller, energiklassade vitvaror och aluminiumfönster.

Inom koncernens alla varumärken ska vi vara en förebild närdet gäller hållbara material. Inom allt från solceller till miljöcertifierade ingående material, vitvaror och fönster utbildar vi vår säljkår för att de i sin tur ska kunna bidra till att öka medvetenheten kring vad bra miljöval och energieffektiva produkter och material gör för vår miljö.

Solenergi på våra hus

Solenergi används i allt fler av de bostadsprojekt som vi utvecklar och under 2017 hade vi som mål att utrusta samtliga nya visningshus med solpaneler. Vi arbetar aktivt inom samtliga varumärken för att påvisa miljönyttan med förnybar energi för våra kunder.

Förnybar energi i vår produktion

Från och med 2017 köper vi enbart vattenkraftproducerad el med EPD till våra fabriker i Myresjö, Vrigstad och Sundsvall samt till huvudkontoret i Myresjö. EPD (Environmental Product Declaration) är en certifierad miljödeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning, registrerad av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Energianvändning

Att arbeta med energieffektivisering av vår verksamhet ser vi inom OBOS Sverige som en självklarhet. Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft, som syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Vår fabriksanläggning i Myresjö berörs av lagen, varför det därefter var en självklarhet för oss att vi skulle energikartlägga alla våra anläggningar.

Genomförd energikartläggning levererade en handfast handlingsplan som vi har valt att utgå från när vi genomför energiförbättrande åtgärder, som finns registrerade och hanterade i vår investeringsplan. Som exempel har vi lagt in investeringar för sammanlagt 800 000 kronor för att byta ut gammal belysning, vilket ska ge en bättre arbetsmiljö samt en lägre energiförbrukning.

För att veta om de åtgärder vi genomfört har uppnått avsett resultat har vi valt att mäta den totala energin som våra fasta anläggningar (fabriker och huvudkontor) gör av med för att producera en enhet. Målet är satt till att vi år 2021 ska vara 20 % mer energieffektiva/tillverkad enhet jämfört med utfallet 2015 som då låg på 5,0MWh/levererad enhet.

Energiförbrukning per levererad bostad

2016 2017 Mål 2021
Mål 4,9 - 4,0
Förbättring/försämring + 7,7 % + 10 % + 20 %
Utfall 4,8 4,5 4,0
Dela detta

OBOS introducerar ny solcellsteknologi

Nu tar vi tekniken för att fånga solenergi till en ny nivå. Integrerade i glaspannor smälter solcellerna obemärkta in i husets design. Och med ett effektuttag på upp till 120 kWh per kvadratmeter placerar sig denna teknologi bland den mest effektiva och prisvärda på marknaden.

Läs mer