Vi uppfyller bostadsdrömmar som vanligt - läs här om hur vi jobbar under rådande förutsättningar

"Ett fantastiskt gensvar"

Ulrika Liiv är kommunikations- och hållbarhetschef på OBOS Sverige. Här svarar hon på några viktiga frågor om hållbarhet som utgör grunden för företagets hållbarhetsarbete både nu och framåt.

Vad har varit viktigast under 2018?
– Vårt ställningstagande i jämställdhetsfrågor genom vår satsning på OBOS Damallsvenskan har gett ett fantastiskt gensvar både bland våra medarbetare och externa intressenter. Från OBOS sida har vi valt att lyfta den här frågan via fotbollen därför att vi har en lång historia med att stödja den idrott som berör så många. Vi som företag måste förstå vilken obalans mellan könen som befästs om vi fortsätter att lägga upp till 80 procent av våra sponsringsmedel på herr- och pojkidrotten. Tillsammans kan vi från näringslivet, idrotten och samhället i stort bryta dessa gamla strukturer – vilket vi alla kommer att tjäna på i längden.

Vad är du mest nöjd med?
– Något som tydligt speglar OBOS värdegrund är programmet OBOS ger tillbaka, där OBOS delar med sig av sin vinst till initiativ som på olika sätt gynnar barn och ungdomars möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Att vi dessutom fortsatt att utveckla vårt initiativ med att ta tillvara på kompetens från nyanlända i våra fabriker i Myresjö, Vrigstad och Sundsvall är ett tydligt dubbelt värdeskapande för oss som bolag och för individen som kommer in i arbetslivet. OBOS erbjuder utbildning i yrkessvenska på arbetsplatserna vilket har varit en av nycklarna till att vi lyckats med denna satsning. Hur vi, i nära dialog med fackliga representanter, har hanterat de medarbetare som drabbats av våra neddragningar och varsel, i en tid då detta varit nödvändigt, förtjänar också att lyftas fram här.

Var har OBOS störst möjligheter att förbättra sig?
– Vårt arbete under 2018 med att certifiera våra byggsystem enligt Svanen är och har varit en nyttig process för oss. Det har satt frågor som berör hantering och uppföljning av bra val för miljön och hela vårt klimatavtryck i en tydligare dager. Våra leverantörer omfattas numera av vår uppförandekod men även när det gäller bättre val för miljön kan vi bli tydligare i vår kravställning och uppföljning.

Vilka är de största utmaningarna?
– Näringslivets möjligheter att bidra i frågor vars ansvar främst vilar på kommunerna och landstingen kommer få en mer central roll om Sverige ska lyckas hantera de utmaningar vi står inför, där social inkludering utgör en stor del. Som bostadsutvecklare med samhällsfastigheter såsom äldreboenden och förskolor i vårt erbjudande kan vi från OBOS Sveriges sida vara med och bidra. För att lyckas krävs en nära dialog mellan kommunerna och näringslivet. Vi ska fortsätta att bevisa att med den långsiktighet och stabilitet som OBOS står för är vi en aktör att räkna med.

Hur ser du på 2019?
– Under 2018 har vi lagt grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete inom OBOS Sverige. Via vårt hållbarhetsråd med representanter från olika delar av företaget har vi möjlighet att fånga upp frågor som berör hela vår verksamhet. Under 2019 kommer vi att bli ännu tydligare i vårt arbete med att visa hur våra initiativ inom såväl forskning och utveckling som innovation i affärsutvecklingen inte bara skapar värde för oss som bolag och våra kunder utan också för samhället i stort.