Hela Sverige ska leva!

OBOS Sverige verkar för att hela Sverige ska leva och vi anser att Sverige mår bäst om hela landet tas i bruk då stad och landsbygd behöver varandra. Det gör vi genom att ha vår verksamhet liksom minst hälften av våra kunder på landsort, men också genom att lyfta landsbygdsfrämjande bostads- och byggnationsfrågor på den politiska agendan.

Landsbygden är viktig

Centraliseringen och urbaniseringen av Sverige fortgår. Många hävdar att det är en obeveklig utveckling. Men landsbygden bidrar inte bara med den mat som även stadsborna konsumerar, utan också med betydelsefulla resurser som skog, vatten och vindkraft, malm och inte minst arbetskraft. Det här tar vi fasta på, och ser som en viktig strategi i vår verksamhet.

Vi finns där människor vill bo och leva

Vi investerar i mark både i stad och på landsort och har en relevant produktportfölj som passar såväl i stadsmiljöer som på landsbygden. Genom egna byggsystem och egen produktion kan vi få lönsamhet även i mindre projekt utanför storstadsregionerna. Under 2017 levererade vi bostäder till 161 av Sveriges 290 kommuner.

Arbetskraft och lokal närvaro

Med fabrikstillverkning av bostäder ser vi en stor fördel i att ha våra anläggningar belägna utanför storstadsregionerna, på orter där vi är en betydelsefull arbetsgivare. Både huvudkontoret och fabrikerna är belägna på landsorten med närhet till vår viktigaste råvara, dvs skogen – och vi har över 40 etablerade, lokala kontor runt om i landet.

Dela detta

En av Nordens största bostadsutvecklare

Sök bostad hos OBOS

Under 2018 levererade vi bostäder till 165 av Sveriges 290 kommuner. Just nu planerar vi för nya projekt över hela Sverige. Välkommen att hitta ditt nya hem hos OBOS du också.

Sök bostad här