För att kunderna är det viktigaste vi har

Nöjda kunder står högt på OBOS Sveriges agenda och vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre på allt vi gör. Det långsiktiga målet är att ha branschens nöjdaste kunder inom såväl småhus- och projektutvecklingsverksamheterna.

Kunder i alla samhällsgrupper

OBOS Sveriges kunder finns i så gott som alla grupper i samhället och vi strävar efter att erbjuda boendetyper och upplåtelseformer som passar alla. Varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan har framförallt villor i äganderättsform medan bostäder i varumärket OBOS främst består av bostadsrätter. Vi ser också att det finns en ökad efterfrågan på hyresrätter varför vi även ökar utvecklingen av dessa, samtidigt som vi tittar på nya finansieringslösningar som exempelvis hyrköp.

Nollfelsvision och kundlöften

OBOS Sveriges nollfelsvision har visat sig skapa goda förutsättningar för nöjda kunder. Tillsammans med våra kundlöften höjer den medvetenheten under hela säljprocessen vilket i slutänden ger en bättre produkt och nöjdare kunder.

Marknadsundersökningar

I OBOS svenska verksamhet har vi arbetat med kundnöjdhetsundersökningar sedan början av 1990-talet. Från start har samma externa part genomfört marknadsundersökningarna: IMA Marknadsutveckling. Från och med 2017 är det istället Prognoscenter som genomför undersökningarna. Det är också därför vi har valt att redovisa våra NKI-värden för respektive varumärke från och med år 2017.

Tydlig kundsupport i alla varumärken

Under 2017 introducerades rollen som kundansvarig i OBOS Sveriges projektutvecklingsverksamhet. Vi har sett att detta är starkt bidragande till ett förbättrat NKI inom varumärket OBOS. Därför har vi under 2018 introducerat en liknande tjänst inom våra varumärken Myresjöhus och SmålandsVillan.

Under 2019 kommer OBOS att intensifiera det operativa arbetet för att öka kundnöjdheten, samt ge vägledande utbildning i hur vi bäst ska agera gentemot våra kunder på allra bästa sätt i olika situationer.

Ansvarsfull marknadsföring

OBOS Sverige strävar alltid efter att hålla en hög standard i marknadsföringen och sätter stor vikt vid att kommunicera korrekt och transparent om verksamheten och erbjudandet. Våra marknadsaktiviteter följer tillämpliga lokala lagar och/eller nationella bestämmelser, samt OBOS Code of Conduct. Under 2018 har inga anmälningar avseende vår marknadsföring eller vår produktinformation inkommit.

Vårt kundlöfte

På OBOS har vi några få men ack så viktiga kundlöften som vi alltid strävar efter att uppfylla.

• Vi möter dig med ett leende
• Vi lyssnar till dina behov
• Vi ger dig alltid ett svar
• Vi håller det vi lovar

Ängsladan i Dalby

Samarbete för integration

Sommaren 2018 flyttade 54 nyanlända familjer in i ett helt nytt OBOS-kvarter på Ängsladan i Dalby, Lund. Projektet är ett samarbete mellan OBOS och Lunds kommun, där också stiftelsen Botildenborg har haft en viktig roll.

Läs allt om Ängsladan