Ängsladan i Dalby

Sommaren 2018 flyttade 54 nyanlända familjer in i ett helt nytt OBOS-kvarter på Ängsladan i Dalby, Lund. Projektet är ett samarbete mellan OBOS och Lunds kommun, där också stiftelsen Botildenborg har haft en viktig roll.

Samarbete för integration

"Det är i högsta grad ett integrationsprojekt såväl som ett fastighetsutvecklingsprojekt och därmed en viktig milstolpe i vår organisation" säger Daniel Öhman, chef för kommersiell projektutveckling på OBOS Sverige.

Våren 2017 vann OBOS Sverige Lunds kommuns markanvisningstävling i Dalby för att snabbt och kostnadseffektivt ta fram en bostadslösning för nyanlända i kommunen. Bara sex månader efter att bygglovet hade beviljats stod flerfamiljshusen med 54 lägenheter klara och redo för inflyttning – allt tack vare OBOS bostadskoncept Start Living.
– Start Living är volymhus i trä, vilket gör det både kostnadseffektivt och miljövänligt. Dessutom blir tiden från beviljat bygglov till nyckelfärdig bostad kort, säger Christina Norlander, projektutvecklare på OBOS Sverige.

Förutom att få fram bostäderna snabbt och till en rimlig byggherren även var beredd att ta ett socialt ansvar för de nyanlända hyresgästerna. Något som kändes helt naturligt för OBOS Sverige som bedriver ett aktivt mångfaldsarbete, bland annat i de egna fabrikerna där över 36 nationaliteter arbetar tillsammans.
– Projektet Ängsladan har känts rätt för oss från start då det ligger i linje med våra egna värderingar, säger Daniel Öhman. Vi har haft stor nytta av vårt interna mångfaldsarbete när vi har utvecklat Ängsladan, men vi hade inte klarat det själva.

Vad är bakgrunden till att bostäder för nyanlända byggs i Lund?

I mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända flyktingar för bosättning, den så kallade bosättningslagen i kraft. Lagen innebär att kommuner är skyldiga att ordna boende för nyanlända som mottas i kommunen efter anvisning. Under 2016-2018 rör det sig om totalt cirka 900 personer för Lunds kommun. För att klara denna uppgift arbetar kommunen med flera olika lösningar under samlingsnamnet Lundauppropet. Intentionen är att de nyanlända ska kunna bo runt om i hela kommunen för att uppnå ett blandat boende och så goda integrationsmöjligheter som möjligt.

Eftersom ett lyckat integrationsarbete har varit centralt i projektet valde OBOS att ta hjälp av stiftelsen Botildenborg, som har stor erfarenhet av att arbeta med integrationsfrågor i Malmö. Tack vare dem kunde Lunds kommun och OBOS Sverige etablera kontakt med lokala föreningar, nätverk och organisationer, som exempelvis Tillsammans för Dalby, som alla har varit bidragande i att bygga ett nätverk för projektet.
– Under hösten 2017 genomförde vi dessutom flera workshops tillsammans med Botildenborg, som sedan mynnade ut i en konkret handlingsplan med aktiviteter för att de nyanlända ska känna en tillhörighet i samhället och komma ut på arbetsmarknaden, berättar Christina Norlander.

Funktioner såsom skola, förskola, socialtjänst, kultur och fritid har också kunnat tillgängliggöras enklare för de boende tack vare samarbetet mellan OBOS Sverige och kommunen. Och även från Lunds kommuns håll ser man mycket positivt på samarbetet:
– Vi är väldigt glada för att det byggs permanenta bostäder som vi kan erbjuda till nyanlända. Vi vill att bostadsområdet ska ge positiv effekt, både för Dalbyborna och för de nyinflyttade, säger Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor i Lunds kommun.

Så här blir Ängsladan socialt hållbart

  • Välkomstdag ordnas för de nyanlända där de bjuds på mat och får information om området, föreningsliv i närheten, etc.
  • I projektet Odla Kompis matchas etablerade Dalbybor med nyanlända för att sköta om odlingsytor/odlingslådor tillsammans.
  • Genom en stark kontakt med lokalt näringsliv knyter vi så många som möjligt av de boende till befintlig verksamhet genom Botildenborg.

Så här blir Ängsladan miljömässigt hållbart

  • Husen byggs utifrån koncept Start Living, där både stomme och fasad är av trä.
  • Husen och omgivande byggnader värms upp med miljövänlig fjärrvärme.
  • Laddstolpar sätts upp och de boende får tillgång till en bilpool med hybridbil.
  • Gröna tak (sedumtak) läggs på alla sidobyggnader, förråd och miljöhus.

Ett rekordsnabbt projekt för lyckad integration

Nio månader från bygglov till inflyttning kan låta som kort tid, men det blev verklighet för OBOS i och med projektet Ängsladan.

Christina, Lena, Sara och Madyan har alla vitt skilda roller inom OBOS, Botildenborg och Lunds kommun. I filmen ser du dem berätta mer om samarbetet som ledde till att OBOS kunde genomföra sitt första integrationsprojekt – riktigt lyckat, och riktigt snabbt. 
Youtube video preview

Kvalitet och kundservice

Nöjda kunder står högt på OBOS Sveriges agenda och vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre på allt vi gör. Det långsiktiga målet är att ha branschens nöjdaste kunder inom såväl småhus och projektutveckling.

Läs mer om kvalitet och kundservice