Mångfald och socialt engagemang

Vi utvecklar bostäder och samhällen i hela Sverige för alla med plats för alla. Och vi tror på att samhället, precis som vi i vår organisation, tjänar på mångfald. Vi behöver människor med olika kunskaper och erfarenheter. Tillsammans skapar vi det goda samhället.

Hela Sverige ska leva

Vi har huvudkontoret och våra fabriker på landsorten där vi sysselsätter mer än hälften av våra medarbetare. Våra 45 kontor runt om i landet gör att vi kan vara lokala där vi verkar där vår personal förstår och engagerat deltar i planering och hållbar projektering av nya områden oavsett var vi bygger i landet.

Utveckling av goda och trygga miljöer

Förutom bostäder ryms skolor, förskolor, äldreboenden och service i våra områden. När vi utvecklar tar vi hänsyn till lokal arkitektur, estetik och befintlig natur. Vi kopplar samman nya områden med omvärlden genom att bidra med cykel- och gångvägar dessutom samarbetar med lokaltrafiken för att på bästa möjliga sätt ta hänsyn till människors livsmönster och behov. Där vi bygger ska det finnas en trygg plasts för alla.

Mångfald är en av våra framgångsfaktorer

För oss är mångfald det som gör varje individ unik. Vår framgång baseras på individer. Individer med olika bakgrund och erfarenheter från tidigare arbetsplatser, uppväxt, utbildning, kultur, religion, fritidsintressen mm.

Hos oss ska alla medarbetare känna arbetsglädje och stolthet, ha inflytande och möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individer. När vi har uppnått det målet anser vi att vi har lyckats.

Vi vill ta tillvara på kompetens

Inom OBOS i Sverige har frågan om integration av utrikesfödda blivit en del i den egna kompetensförsörjningen och bolaget har utvecklat ett program för hur nyanlända snabbt och på ett så bra sätt som möjligt ska komma i arbete inom koncernen.

Läs mer om hur fabrikschef Johan Palmberg tar tillvara på kompetens hos utrikesfödda i vår fabrik i Vrigstad.

Under Almedalsveckan i juni 2016 deltog representanter från OBOS Sverige i seminarier där frågor kring hur industrin kan bidra till att integrera nyanlända diskuterades.

Youtube video preview
Dela detta

SFI har flyttat till Myresjö

I mitten av november 2016 flyttade OBOS SFI-utbildning från Vrigstad till fabriken i Myresjö.  

Läs hela artikeln

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?