Hälsa, friskvård och aktiv fritid

På OBOS anser vi att varje medarbetare har rätt att komma hem välbehållen och välmående efter sin arbetsdag. Minst lika viktigt är också en meningsfull och aktiv fritid.

Därför arbetar OBOS för att kunna erbjuda alla medarbetare en rad hälsorelaterade förmåner, både inom och utanför arbetsplatsen. Varje medarbetare har möjlighet att nyttja ett årligt friskvårdsbidrag och betalar bara halva anmälningsavgiften i motionslopp. Dessutom tillhandahålls arbetsrelaterade hälsotjänster såsom ergonomikontroller av arbetsplatser, nyanställningsundersökningar, rehabilitering och utbildningar via externa aktörer.

Sjukfrånvaro

2017 präglades av en något förhöjd sjukfrånvaro bland de anställda. Något som troddes bero bland annat på den förändringsresa med stor tillväxt som genomförts under kort tid. Därför sattes flera åtgärder in för att sänka sjukfrånvaron, vilket OBOS Sverige har arbetat aktivt med under hela 2018. Exempel på åtgärder är involvering av företagshälsovården i form av olika utbildningar, såsom rehab,- alkohol- och drogutbildningar, samt den psykosociala utbildningen “Må bättre i vardagen” som vi har genomfört både 2017 och 2018. En mall för hur våra rehabiliteringssamtal ska se ut har tagits fram och vi har ökat fokus på sjukfrånvaron generellt.