Utbildning och kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en viktig del inom OBOS Sverige. Varje medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas inomföretaget.

Medarbetarsamtal ska hållas årligen för samtliga medarbetare med respektive chef, och dessutom erbjuder OBOS Sverige flera olika former av vidareutbildning både inom produktion och på tjänstemannasidan. I snitt har vi genomfört utbildning på 19,06 timmar per medarbetare. 

86 % av alla medarbetare har haft medarbetarsamtal under 2018.

OBOS Education

Under 2018 har OBOS Sverige bland annat satsat på att öka/förbättra kunskaper inom respektive arbetsområde (som exempelvis fuktkurs, geoteknik, leverantörsutbildning, osv.), samt utbildningar i säkerhet via plattformen OBOS Education. Alla chefer erbjuds idag utbildning i rehabiliteringsprocessen, samt alkohol- och drogutbildning som syftar till att man som chef ska lära sig att tidigt se varningssignaler hos medarbetare. Vi har under 2018 fortsatt att genomföra utbildning i BAM (Bättre Arbetsmiljö) och OSA (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö) för våra chefer och skydds-/arbetsplatsombud som ett led i att förbättra våra sjuktal.

OBOS Extend

OBOS Extend är koncernens talangutvecklingsprogram, som säkerställer den kompetens som finns i organisationen och att framtida ledare odlas fram. Programmet löper över två år, där sammanlagt 12 personer ur den norska och svenska verksamheten väljs ut som deltagare efter en kvalificerad urvalsprocess. Syftet med programmet, är att utveckla – inte bara deltagarna – utan hela OBOS som koncern. I den första omgången av OBOS Extend 2016-2018 deltog en svensk deltagare i programmet. Till omgången 2018-2020 har OBOS Sverige tre deltagare. Samtliga medarbetare har möjlighet att ansöka till det tvååriga programmet, där man får ta del av föreläsningar, workshops och projektarbeten samtidigt som man bygger ett nätverk tillsammans med övriga deltagare.

Yrkessvenska för nyanlända

Yrkessvenska för nyanlända Inom OBOS Sverige erbjuds nyanlända medarbetare schemalagd utbildning i yrkessvenska delvis på arbetstid. Initiativet började i fabriken i Vrigstad under 2016. Efter en utvärdering introducerades initiativet även i Myresjöfabriken i slutet av 2016 och har löpt på båda dessa orter under 2017. Under 2018 har OBOS Sverige fördjupat initiativet i Myresjö i form av ett nytt samarbete med Nässjö Lärcenter, som tillgodoser en fördjupningsutbildning där deltagarna får ta del av utbildningsmaterial i så kallad industriell svenska. Utbildningen löper över 20 veckor, med två utbildningstillfällen i veckan. Fördjupningsutbildningen har genomförts även i fabrikerna i Vrigstad och Sundsvall under året med varierande upplägg.

Under 2018 hade vi som mål att genomföra utbildningar för nyanlända i samtliga tre produktionsenheter; ett mål som vi känner oss stolta över att vi har lyckats med.