Innovation ger miljöfördelar och energieffektivitet

Att bygga bostäder och andra fastigheter samt att bo och verka i dessa tär på jordens resurser. Men vi människor kan vara med och påverka hur stor vår inverkan på vår gemensamma miljö ska vara.

För ett klimatneutralt Sverige

Som en av Nordens största bostadsutvecklare är vi på OBOS måna om att begränsa miljöavtrycken. Vi har som mål att göra hela vår koncern koldioxidneutral tills 2021 för att på så sätt bidra till regeringens övergripande mål om att göra Sverige klimatneutralt tills 2045.

För att lyckas med våra mål är innovation en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Förbättrings- och miljöfrämjande forskning och utveckling står högt på koncernens agenda. Vi har också utvecklat vårt samarbete med universitet och högskolor, leverantörer och andra aktörer för att vi gemensamt ska kunna bidra till ytterligare miljösmarta och energieffektiva insatser och lösningar.

Ett smart hem för oss och för miljön

För att underlätta för kunden att minska energiförbrukningen använder vi oss av den digitala plattformen Ett smart hem i många av våra projekt. En intelligent lösning som anpassar sig efter användaren och känner av hur man använder bostaden och som justerar aktiveringen av olika funktioner såsom exempelvis ventilation, värme och belysning. Allt för att matcha den boendes rutiner och därmed minimera energiförbrukningen.

Virtual och Augmented Reality förenklar och förbättrar

VR-baserad teknologi har implementerats i flera av våra processer. Tekniken förbättrar våra möjligheter att samarbeta på distans och påverkar även våra designprocesser när vi nu kan interagera med produkten som designas.

Inom Augmented Reality – eller ”förstärkt verklighet” är potentialen nästan ännu större. I våra produktionsanläggningar har vi börjat testa tekniken som innebär att man som användare alltid har tillgång till rätt ritningar, och man får direkt feedback vilket blir ett kraftfullt verktyg för arbetet i produktionen. AR-glasögonen kan dessutom användas för stöd i förvaltningsskedet av hus när de väl står på plats.

2019-05-24 OBOS

OBOS med i plan för snabbare klimatomställning i Malmö

Initiativet LFM30 ska hjälpa Malmö att nå klimatneutralitet till år 2030.

2017-11-30 OBOS

OBOS ser framtiden an med AR

Under 2017 har vi testat Augmented Reality i vår fabrik i Vrigstad. Planen är att AR ska implementeras i samtliga fabriker framöver.