För en tryggare omvärld

Långsiktighet, ansvar och engagemang är viktiga ledord för oss i OBOS. Vårt samhällsengagemang sträcker sig över såväl ett miljömässigt som socialt och ekonomiskt perspektiv. Det vi gör idag ska gynna oss och vår omvärld nu och flera generationer fram i tiden. Vi står för det vi har sagt, vi är transparenta med det vi gör och vi kan därför känna stolthet för vår verksamhet.

Hela Sverige ska leva!

Staden och landsbygden behöver varandra. Det är något som vi tror starkt på inom OBOS Sverige, och därför investerar vi i mark i både stad och på landsort.

Centraliseringen och urbaniseringen av Sverige fortgår. Men landsbygden bidrar inte bara med den mat som även stadsborna konsumerar, utan också med betydelsefulla resurser som skog, vatten- och vindkraft, malm och inte minst arbetskraft.

OBOS Sverige verkar för att hela Sverige ska leva och vi anser att Sverige mår bäst om hela landet tas i bruk då stad och landsbygd behöver varandra. Det gör vi genom att ha vår verksamhet liksom minst hälften av våra kunder på landsort, men också genom att lyfta landsbygdsfrämjande bostads- och byggnationsfrågor på den politiska agendan.

Vi finns där människor vill bo och leva

Vi investerar i mark i både stad och på landsort och har en relevant produktportfölj som passar såväl i stadsmiljöer som på landsbygden. Genom egna byggsystem och egen produktion kan vi få lönsamhet även i mindre projekt utanför storstadsregionerna där våra konkurrenter aldrig eller sällan väljer att investera. Vi har som mål att investera 50 procent av den mark vi köper i kommuner som inte tillhör de tio största. Under 2019 levererade vi bostäder till 168 av Sveriges 290 kommuner.

Huvudkontor och fabriker på landsort

Vi är stolta över att ha huvudkontoret och våra fabriker belägna på landsorten med närhet till vår viktigaste råvara, det vill säga skogen. Våra kontor finns över hela landet och vår lokala närvaro är en starkt bidragande faktor till vår framgång.

Milstolpe för jämställd fotboll

OBOS Damallsvenskan

2018 gjorde OBOS en strategisk satsning och blev officiell samarbetspartner till Damallsvenskan.  Sedan dess är namnet på serien OBOS Damallsvenskan.

Läs allt om OBOS Damallsvenskan