Vår etiska kompass

Vi tar ansvar

Bostaden är för de flesta människor den viktigaste och tryggaste platsen i livet och det är i bostaden många gör sina största investeringar.

När vi får förtroendet att bygga och utveckla bostäder och platser ska vi alltid göra det med den största respekt och omtanke för de personer som valt att anlita oss. Om vi gör fel ska vi rätta till det. Förtroende är avgörande för hur vi arbetar och bedriver vår verksamhet med individer, företag, stat, kommuner och landsting. Vi bygger och underhåller förtroende genom vårt gemensamma engagemang för etiskt beteende och genom att agera med ärlighet och integritet.

Vi ställer höga etiska krav på oss själva som organisation och vi förväntar oss att varje medarbetare ska leva upp till dessa normer. Att följa lagen, företagets regler och policys är en självklar uppgift för varje medarbetare.

Vår uppförandekod

Vår uppförandekod, eller Code of Conduct, är en förlängning av våra värderingar och speglar vårt fortsatta engagemang för etiska affärsmetoder och för att följa lagar, regler, rutiner och policys. Uppförandekoden är utformad för att hjälpa våra medarbetare att fatta rätt beslut för sig själva och för vår organisation.

OBOS Sverige ska vara en av de bästa arbetsgivarna i Sverige för den som vill göra skillnad, förnya sig, driva förändring och för den som vill göra sitt allra bästa.

Dela detta

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?