Vår gröna strategi

Vi bygger i trä och därför kan vi tryggt påstå att vi bygger med och för vår miljö.

Vi bygger i trä

Majoriteten av det material som vi bygger i inom OBOS i Sverige kommer från skogarna runt omkring oss. Trä är ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livstid, till och med i färdigbyggda hus.

Att tillverka ett trähus kräver i sig väldigt lite energi. Och när husets stomme består av trä i stället för andra material minskar koldioxidutsläppen betydligt.

Vi bygger kvalitetsmässigt och levererar sunda hus

Vi bygger sunda hus för flera generationer och är stolta över att vara en av branschens ledare när det gäller felfria leveranser. Våra byggsystem, såväl konstruktioner som lösningar, är granskade av Boverkets SP Certifiering och uppfyller alla gällande byggregler.

Ekosystemtjänster och gemensamhetsanvändning

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till människors välbefinnande, som till exempel grönytor eller pollinering. Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund. Därför utvärderar vi på OBOS vad man kan bevara och vad som behöver förstärkas eller tillföras när vi utvecklar nya bostadsområden.

För att hjälpa våra kunder att minska sin konsumtion har vi också initierat gemensamhetsanvändning av olika slag som en del i de bostadsprojekt som vi utvecklar. Det kan vara allt från cykel-, elcykel- och bilpooler till verktygspooler.

Transporter

Vi strävar ständigt efter att effektivisera våra transporter av såväl råvaror och material som av färdiga produkter. För korta transporter väljer vi merparten av vårt virke från skogarna runt omkring oss till våra tre fabriker i Myresjö, Vrigstad och Sundsvall. Dessutom strävar vi efter att förse den norra delen av Sverige med bostäder från vår fabrik i Sundsvall och den södra delen av landet med bostäder från våra fabriker i Småland – allt för att minska antalet transportkilometer per levererat hus.

Andel virke från lokala leverantörer

2016 2017 Mål 2018
Andel virke från lokal leverantör 80 % 80 % 85 %

Som lokal virkesleverantör ingår leverantörer inom 200 km från våra produktionsanläggningar.

Medlemskap och certifieringar

OBOS Sverige är certifierade enligt ISO 14001:2015 – en internationellt accepterad standard som utgör grunden för fastställande av miljöledning. Våra byggsystem är certifierade av Rise (tidigare SP) samt norska motsvarigheten SINTEF vilket medför att de uppfyller alla gällande byggregler. I vissa av våra projekt har vi fått husen certifierade enligt Miljöbyggnad Silver. 

Deponering

I Sverige är hundratals avfallsdeponier i drift som kan innehålla allt från gruvavfall och industriavfall till hushållsavfall. I deponierna finns en mängd olika föroreningar som kan hota människors hälsa och miljön.
Utifrån vår miljöpolicy arbetar vi systematiskt för att öka vår återvinningsgrad av avfall och för att säkerställa att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt. Vi strävar efter att det avfall som uppstår i samband med vår tillverkning av bostäder i första hand ska förbrännas eller materialåtervinnas. Deponering av avfall ska vara den behandlingsmetod som nyttjas i sista hand.

Dela detta

Vi är en långsiktig och ansvarsfull bostadsutvecklare

I Sverige verkar vi genom våra varumärken OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget Kärnhem. Vårt åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer. 

Läs mer om OBOS

En av Nordens största bostadsutvecklare

Sök bostad hos OBOS

Under 2018 levererade vi bostäder till 165 av Sveriges 290 kommuner. Just nu planerar vi för nya projekt över hela Sverige. Välkommen att hitta ditt nya hem hos OBOS du också.

Sök bostad här