Vår samhällsnyttiga roll och vårt ansvar

Inom OBOS Sverige utvecklar vi bra bostäder och goda bostadsmiljöer över hela landet. Det vi gör idag ska gynna oss och vår omvärld nu och flera generationer fram i tiden. Därför är hållbar utveckling en integrerad del i hela vår verksamhet.

90 år som stabil aktör i både Sverige och Norge

Under 2017 firade OBOS svenska verksamhet 90 år. 1927 grundades nämligen det som sedermera skulle bli Myresjöhus AB, och som idag är en del i OBOS Sverige AB. OBOS svenska historia präglas av ett antal långsiktiga ägare. Koncernen har varit både familjeägd och Skanska-ägd i flera decennier. Under en period i början av 2000-talet ägdes den svenska verksamheten av investmentbolaget KapitalInvest. 2007 köptes den svenska verksamheten av norska BWG Homes för att 2014 uppgå till 100 procent i OBOS.

Vinsten återinvesteras i verksamheten

OBOS Sveriges ägs till 100 procent av koncernmodern, norska OBOS BBL (grundat 1929) som i sin tur ägs av sina drygt 430 000 medlemmar. OBOS BBL:s långsiktiga ägande och engagemang i OBOS Sverige AB märks främst genom långsiktiga investeringar i det svenska bolaget men också genom att OBOS Sverige själva behåller hela sin vinst i bolaget för nya investeringar i medarbetare, forskning och utveckling, fabriker och mark. Det gör att OBOS Sverige och dess dotterbolag Myresjöhus och SmålandsVillan kan garantera en stabil närvaro på marknaden och har styrkan att fortsätta utveckla bostäder även i svagare konjunkturer.

Markportföljen

OBOS-koncernen är en av Nordens största bostadsutvecklare, men vårt åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor och andra kommersiella fastigheter ingår i vårt utbud. Kontinuerliga investeringar i mark där bolaget på kort och lång sikt kan utveckla bostäder och fastigheter är därför en viktig del i strategin. Vid utgången av 2017 uppgick OBOS Sveriges markportfölj till 1,3 miljarder svenska kronor.

Forskning och Utveckling

OBOS Sverige satsar på forsknings- och utvecklingsrelaterade initiativ, som exempelvis utvecklingen av tekniska plattformar för högre trähus i upp till sex våningar. Vi arbetar också för att säkerställa att koncept och produkter är anpassade för kommande digitala plattformar. Strategiska samarbeten med universitet och högskolor, leverantörer och entreprenörer är också en viktig och integrerad del i vår forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Digitalisering och produktionseffektivisering

Den digitala transformationen påverkar och driver oss i utvecklingen av vår verksamhet och vårt erbjudande. OBOS Sverige väljer därför att satsa på system, plattformar och anpassningar för att vår verksamhet ska ligga i framkant inom alla de områden där vi verkar. Exempel på investeringar är plattformen Ett smart hem för Myresjöhus samt Husbyggaren, en digital bostadskonfigurator som erbjuder kunden att bygga sin Smålandsvilla på webben.

Medarbetare

Vi har som mål att långsiktigt utveckla våra medarbetare utifrån individen, verksamheten och i takt med framtida behov. Vi är noga med att rekrytera rätt medarbetare för varje roll, och vi ser värdet i ett gott ledarskap som genomsyrar organisationen. Därför utbildar vi löpande våra ledare för att höja och bredda deras kompetenser.

OBOS ger tillbaka

OBOS ger tillbaka till samhället. Det gör vi både för att främja ett socialt välmående i de regioner där vi utvecklar bostäder men också för att värna om vår gemensamma miljö. Bidrag till samhället har OBOS gett sedan bolaget grundades i Oslo 1929. Idag arbetar vi i ett strukturerat program där vi avsätter en del av vår vinst i miljömässiga och socialt främjande insatser. I Norge kan frivilligorganisationer ansöka om ekonomiska stöd via OSOS ger tillbaka. Från och med 2018 kan även idrottsföreningar och andra frivilligorganisationer i Sverige ansöka om anslag.

Dela detta

Hela Sverige ska leva!

OBOS Sverige verkar för att hela Sverige ska leva och vi anser att Sverige mår bäst om hela landet tas i bruk då stad och landsbygd behöver varandra. 

Läs mer om vår strategi för hela Sverige