Vi uppfyller bostadsdrömmar som vanligt - läs här om hur vi jobbar under rådande förutsättningar

”För mig handlar hållbarhet om dubbelt värdeskapande”

Under ett år med en krävande affärsmiljö har vi agerat som pionjärer inom hållbarhetsområdet. Det inkluderar vårt arbete för jämställdhet med vår satsning på OBOS Damallsvenskan, våra nya klimatvänliga lösningar och vårt engagemang för att hela Sverige ska leva. Detta ger oss möjligheter till ett dubbelt värdeskapande som stärker vår affär och ger oss nya utvecklingsmöjligheter

Den spännande resan med OBOS fortsätter. Vi har utvecklats snabbt från en småhustillverkare med våra varumärken Myresjöhus och Smålandsvillan till att också vara en projektutvecklare som satsar på att bygga höga hus i trä och utveckla nya bostadsområden i samarbete med våra kommuner. Dock var 2018 ett ekonomiskt utmanande år för oss liksom för många övriga aktörer i branschen. Nya amorteringskrav skapade osäkerhet hos våra kunder, vilket ledde till en minskad försäljning för OBOS. Vi har varit tvungna att anpassa våra kostnader och göra neddragningar bland våra medarbetare. På denna utmanande marknad med sjunkande efterfrågan och nya regleringar har hållbarhetsfrågorna blivit allt viktigare. Det inkluderar att ha erbjudanden som hjälper kunderna att anpassa sig till nya krav på klimatvänliga lösningar och underlätta för kommuner med olika typer av utmaningar i samhället. Genom vår ambition att vara ledande på hållbarhet har vår försäljning inte minskat lika mycket som för många andra i branschen.

Dubbelt värdeskapande

För mig handlar hållbarhet om dubbelt värdeskapande. Det är en win-win-situation. Vi tar ansvar för hållbarhetsfrågor och skapar värde socialt och miljömässigt. Det är något som också stärker våra affärer och skapar affärsnytta. OBOS affärsplan bygger på tre delar; lönsamhet, nöjda kunder och hållbarhet. De är våra långsiktiga prioriteringar. Vi måste vara lönsamma, vi måste ha nöjda kunder och på det viset blir vi hållbara. Det finns hela tiden en tydlig koppling mellan hållbarhet och affär. Genom hållbarhet kan vi erbjuda våra kunder mer, vi kan ligga i framkant hos våra kommuner och vi kan ligga före i utvecklingen av branschkraven på hållbarhet. Vi kan attrahera de bästa medarbetarna. Kopplingen till affären är jättetydlig för OBOS.

Satsning på OBOS Damallsvenskan

En sak jag är stolt över är vårt engagemang i damfotbollen. Vi är officiell titelsponsor för OBOS Damallsvenskan och bidrar med 40 miljoner kronor under fem år och med ett extra ekonomiskt stöd till landslagsspelares hemmaklubbar. För oss är detta mer än en sportslig fråga, det är ett sätt för oss att markera hur viktig jämställdhetsfrågan är. Vi vill bidra till en förändring i samhället och vill stödja något riktigt bra som visar vad OBOS står för. Vi ser det som en symbol som ska driva på vårt eget jämställdhetsarbete på OBOS och inspirera andra att göra samma sak.

Hela Sverige ska leva

En annan sak som är viktig för mig är vårt engagemang för att hela Sverige ska leva. Det handlar om att få hela Sverige att utvecklas, även landsorten. Det finns så mycket kraft i samhället, också utanför storstäderna, i orter där vi har våra anläggningar och många av våra kunder. Genom att ha produkter som passar för både stad och landsbygd var vi verksamma i 165 kommuner förra året. Det är en bredd som hjälper oss också ekonomiskt. När marknaden för våra produkter minskade under 2018, så påverkades vi mindre än vad våra konkurrenter gjorde. Det var tack vare vår breda närvaro i hela Sverige.

Nästa steg 2019

Under 2019 kommer vi fortsätta att utveckla vårt arbete med hållbarhetsfrågorna. Det ska i än större utsträckning vara en naturlig och integrerad del av vår verksamhet där vi hela tiden tänker i dubbelt värdeskapande. För oss handlar det om att fortsätta vara en samhällsaktör där vi vågar ta steget, som med satsningen på OBOS Damallsvenskan. Det är viktigt att fortsätta vårt arbete med Svanen-märkningen, med att minska klimat-avtrycket i vår egen produktion och sätta press på våra leverantörer att göra likadant. Samtidigt ska vi hjälpa våra kunder att leva hållbart genom att exempelvis kunna erbjuda bra solcellslösningar, hållbara material och smarta hem-lösningar. Vi ska under 2019 vara lika modiga som vi varit under 2018. Vi ska före andra ta initiativ och engagera oss i viktiga samhällsfrågor. Något som också kommer att stärka vår affär. Mot framtiden.