”Ett hållbart kvarter med mycket liv och värme” – Elins Trädgårdar växer fram i Växjö

OBOS 18 bostadsrätter i Bredvik utanför Växjö har alla en sak gemensamt – de byggs med hållbara metoder och blir del av ett kvarter som präglas av social och miljömässig hållbarhet. Här berättar OBOS projektutvecklare Cecilia Krantz om projekten.

Ordet hållbarhet blir vanligare i alla möjliga sorters sammanhang – inte minst inom husbranschen där stora drömmar ska förverkligas. För oss på OBOS är det viktigt att bygga hus med varsam hand och att ta hänsyn inte bara till husens utformning utan även till rummet mellan husen för att skapa hållbara bostadsprojekt.

Karaktären av ett modernt koloniområde

I Elins Trädgårdar i Bredvik utanför Växjö växer ett levande och charmigt bostadskvarter fram, med fokus på odling av både relationer och växtlighet.
- När jag i samråd med vår arkitekt Gunilla Svensson arbetade fram projektet visste vi redan från början att vi ville ge kvarteret karaktären av ett modernt koloniområde i en trädgårdsstad, säger OBOS projektutvecklare Cecilia Krantz. Det gör vi med hjälp av odlingsområden, sittytor och lekplatser, bra belysning på rätt plats och mycket växtlighet.

De 18 bostadsrätterna byggs med både stomme och fasad i trä, som är ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livstid. De har optimerade väggkonstruktioner och täta fönster och dörrar med låga U-värden.

- För att uppnå ambitionen med att skapa ett hållbart boende så krävs det att bostäderna från första början är väl planerade och genomtänkta, säger Cecilia. Utifrån de krav och den målbild vi sätter för husen arbetade vi sedan vidare med gestaltning och utformning. Och kunde börja fundera på ”det lilla extra”.

Så här blir Elins Trädgårdar socialt hållbart:

 • I projektet bygger vi bostadsrätter i flera olika storlekar så att det ska finnas något som passar alla.
 • Innergården får gott om sittplatser i form av bänkar och trädbänkar (bänk som byggs runt träd).
 • En lekplats för barnen med bland annat gungor gör det möjligt för barnen att leka medan föräldrarna tar en kopp kaffe och umgås.
 • Odlingsområden och ”torg” på innergården möjliggör för social gemenskap.

Så här blir Elins Trädgårdar miljömässigt hållbart:

 • Husen byggs i trä med beprövade, hållbara och giftfria material.
 • Husen har optimerade väggkonstruktioner, täta fönster och dörrar med låga U-värden.
 • Husen utrustas med energiklassade vitvaror, vattensnåla tvätt- och diskmaskiner, snålspolande blandare i kök/våtutrymmen/WC, lågenergilampor och sunda materialval.
 • Bostadsrättsföreningen förses med solceller som bidrar till ren, förnybar energi.
 • Vi ser till att varje hushåll får varsin elcykel.
 • Närodling i kvarteret bidrar till ett ekologiskt bärkraftigt samhälle.
 • Sedumtak och gräsarmerade ytor tar hand om dagvattnet.
 • Innergården förses med rik växtlighet i form av buskar, blommor och träd.