”Med inspiration från ett småskaligt Visby”

Arkitekt Gunilla Svensson berättar om sina tankar när hon ritade grannprojektet Elins Trädgårdar i Växjö.

Inspirationen till Elins Trädgårdar är hämtad såväl från gatumiljöerna i det småskaliga Visby, som från den nya och moderna trästaden.

Bostäderna är placerade med en tydlig stadsmässig ordning mot gatan och kvarterets hörn är markerade och omsorgsfullt gestaltade. Öppningar i fasadliv mot gatan med passager in i kvarterets inre väcker nyfikenheten på att se vad som finns därinne. Bakom husen döljer sig lummiga trädgårdar och en innergård med karaktären av koloniområde, med prunkande fruktträd, bärbuskar och tydliga gångvägar. Även parkeringsplatsen inhägnas av häckar och träd och får markbeläggning av armerat gräs och betongsten, vilket gör att den smälter in i gårdsmiljön.

- Öppningar i fasadliv mot gatan med passager in i kvarterets inre väcker nyfikenheten på att se vad som finns därinne.

Stomme och fasader utförs huvudsakligen i trä - likaså växtskärmar och spaljéer för insynsskydd vid uteplatser och inramning av sophantering. Stadsodling är en betydelsefull del av Elins Trädgårdar och uteplatser, balkonger och trädgårdar skapar en lummig och sammanhängande gårdsmiljö i hela kvarteret. Det kommer också att finnas möjlighet till både odlingslådor, gemensamma sittytor och lekredskap. Stor vikt har lagts vid att skapa privata zoner för samtliga boenden, samtidigt som kvarterets inre kan användas gemensamt.

Bostäderna och planlösningarna

Byggnaderna i kvarteret får en sammanhållen gestaltning, med fasader av stående träpanel i naturfärgat trä, samt i huvudsakligen jordnära kulörer, som ansluter till färgsättningen av träfasaderna på den intilliggande Pär Lagerkvists skola. Fasader och fönstersättning gestaltas på likartat sätt i parhus och treplanshus så att kvarteret upplevs som en samling av olika hus med en utformning som varierar i höjd och kulör men som har en tydlig gemensam identitet. På detta vis skapas en varierad, men ändå väl sammanhållen karaktär. Flerbostadshusens balkonger byggs med en stålkonstruktion och räckesfyllning av glas.

Trevåningshusen har en liten marklägenhet och en etagelägenhet en trappa upp. Marklägenheten är en tvårumslägenhet som nås från gatan via en hall med badrum. Åt gatan ligger sovrummet och åt trädgården ligger köket och vardagsrum med en terrassdörr ut till en uteplats. Köket och vardagsrummet utgör ett stort generöst rum i soligt läge.

Är du intresserad av Brf Ebbas Trädgårdar?

Är du intresserad av Brf Ebbas Trädgårdar?

Gå till projektsidan för att läsa mer om bostäderna och området. Här hittar du även kontaktuppgifter och intresseanmälan.

Jag är nyfiken och vill läsa mer!
Till toppen