Startlearning Bashuset

Bashuset

Bashuset består av groventré, hall, allrum, hemrum, miniateljé och skötrum.

  • I hallen startar och slutar förskoledagen. Här sker det naturliga mötet mellan barn, föräldrar och pedagoger, och det blir också en plats för både muntlig och skriftlig kommunikation. Hallen kan också fungera som en utställningsyta för arbeten som barnen gjort.
  • Allrummet är en plats för många olika sorters aktiviteter under dagen, såsom måltider, lego, rita, vattenlek, m.m.
  • Hemrummet är ett rum som kan skärmas av och där aktiviteter såsom morgonsamling, vila, läsning och pyssel blir naturligt. I anslutning till hemrummet ligger miniateljén där man kan ha aktiviteter såsom verkstad, vattenlek, experiment och teater.