Startlearning bazaren

Bazaren

Bazaren är det största inomhusrummet, och binder ihop de olika avdelningarna (bashusen).

I bazaren skapas spännande och varierade mötesplatser, och ytan kan enkelt anpassas utifrån verksamheten. Det kan vara aktiviteter såsom musik och konst, rörelse och lek, matkultur, osv. Temat i bazaren reflekteras i uterummet utanför, genom till exempel odling till kök, klättring till rörelserum och scen till föreställning.