Start Learning - OBOS Svanenmärkta förskola

I utvecklingen av vårt förskolekoncept Start Learning har vi arbetat utifrån en tydlig vision - att skapa den bästa starten för nästa generation. I OBOS Svanen-godkända svenska fabriker med industriellt byggande i trä sedan 1927 har vi haft de bästa förutsättningarna att utveckla en hållbar och kostnadseffektiv förskola. Vi har haft stort fokus på att möjliggöra för en god pedagogisk verksamhet, och skapa en trygg miljö där barnen kan utvecklas på sitt sätt - både i den lilla gruppen och i mötet med andra grupper.

Läs mer om Start Learning

Start Learning – OBOS hållbara svar på kommunernas förskolebehov

Bristen på förskolor i Sverige i kombination med regeringens klimatmål om att nå noll utsläpp till år 2045 innebär en utmaning för många av landets kommuner. OBOS koncept Start Learning har tagits fram i samarbete med White Arkitekter för att bidra med en lösning. Konceptet är Svanenmärkt med en sund inomhusmiljö samtidigt som det tar hänsyn till andra viktiga aspekter såsom pedagogik, klimatpåverkan, yteffektivitet och låga driftskostnader.

Industriellt byggande i trä

På OBOS gillar vi trä, eftersom det är ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livstid. Faktum är att byggande i trä gör att man minskar utsläppen från nya byggnader med hela 50 %. Start Learning byggs i vår fabrik i småländska Myresjö, och består till störst del av trä både till stomme och fasad. Det är inte bara bra för miljön, utan ger också ett bra inomhusklimat samtidigt som det är vackert att titta på.

Resurseffektivt och flexibelt

Start Learning är både kostnads- och resurseffektivt. Genom att arbeta med faktorer såsom yteffektivitet, upprepbarhet, standardisering och uthyrbarhet sparar vi på resurser. Tak och väggar bygger vi i våra fabriker och skalskyddet kommer därför snabbt på plats. Det minimerar risken för fuktskador och minskar produktionstiden. Förskolan kan byggas med 4-10 avdelningar, i princip var som helst i Sverige. 

Svanenmärkning för en sund inomhusmiljö

De flesta barn tillbringar ungefär en tredjedel av ett dygn under den största delen av året i skollokaler. Därför är det viktigt att säkerställa att de vistas i en sund och giftfri inomhusmiljö. Vårt förskolekoncept blir helt Svanenmärkt, vilket innebär att det uppfyller Svanens krav inom faktorer såsom energianvändning, byggprocess, ventilation, dagsljusinsläpp och byggmaterial.

Låg driftskostnad med hjälp av solpaneler

I visionen för Start Learning ingår att sträva mot koldioxidneutralitet. I det spelar solpaneler en viktig roll, och därför är förskolans takkonstruktion löst så att pulpettaket alltid kan läggas mot det läge som har bäst solinstrålning – oavsett byggnadens placering. På så vis hämtas maximal effekt från alla solpaneler, och förskolan får dessutom låga drifts- och underhållskostnader.  

En trygg miljö för optimal inlärning

Lika viktigt som det är att barnen i en Start Learning-förskola vistas i en sund miljö, är det också att de får rätt förutsättningar för inlärning. Magnhild Nordahl Eggesbø är pedagog och rådgivare för utformning av förskolor och skolor i Trondheim kommun. Bland annat utifrån hennes expertis, konkurrentanalyser, studiebesök på förskolor och dialog med både kommuner och privata verksamhetsutövare har vi tagit fram planlösningarna och de olika funktionerna i förskoleverksamheten.

Torget - förskolans hjärta

De pedagogiska rummen är lika viktiga ute som inne och i utvecklingen av Start Learning har vi haft stort fokus på utemiljön. Torget, förskolans hjärta, är en mötesplats med varierande aktiviteter som skapar sammanhållning och gemenskap. Här skapas en omslutande och trygg gårdsmiljö med god överblick, orienterbarhet och samhörighet både bland barn och personal.

Med rum för både lek och inlärning

Visionen om Start Learning baseras på en tydlig rumshierarki, som utgår från barnet och pedagogens möjligheter att skapa en trygg och inspirerande miljö.

Varje förskola består av olika rumsdelar, eller byggklossar, som dockas ihop med varandra, helt beroende på platsens och verksamhetens förutsättningar. De olika byggklossarna är Bashuset, Bazaren, Kökshuset och Personalhuset. Klossarna placeras runt utomhusmiljön Torget. 

Två avdelningar delar på ett Bashus, som i sin tur innehåller gemensamma ytor för groventré, hall/allrum och skötrum. Hemrummet tillsammans med ett litet rum är varje avdelnings egna hemvist. I integrerade kommunikationszoner finns samband mellan varje Bashus och en Bazar.

Två Bashus delar på en Bazar där man kan samla 40-60 barn. Två ihopslagna Bazarer bildar en matsal/restaurang där hela förskolan samlas men framförallt ska Torget ses som ett uterum för de stora samlingarna.

Bashuset

Varje Bashus delas av två avdelningar, och här finns ytor både för gemenskap och för avdelningsspecifika aktiviteter.

Läs mer om Bashuset

Bazaren

Bazaren är det största inomhusrummet, och binder ihop avdelningarna.

Läs mer om Bazaren

Torget

Torget är förskolans största, samlande rum. Här kan barnen njuta av lugnare utomhuslek.

Läs mer om Torget

Ute lika viktigt som inne

Vad vore en förskola utan en härlig utomhusmiljö att vistas i? Barnen spenderar ofta flera timmar utomhus under en vanlig dag på förskolan, och därför har vi lagt lika stor omsorg på planeringen av utemiljön som av innemiljön.

Start Learnings utemiljö har vi valt att dela in i fyra olika zoner; Entrén, Torget, Parken och Skogen. Självklart kommer zonerna att se olika ut beroende på den miljö som förskolan ska byggas i.

  • Entrézonen är precis vad det låter som – en viktig och nödvändig plats för cyklar, bänkar och barnvagnsförråd.
  • Torget är den inre zonen, innergården, som fungerar som samlingsplats och en plats för lugnare lek, odling och grönska. Här skapas en omslutande och trygg gårdsmiljö med god överblick, orienterbarhet och samhörighet både bland barn och personal.
  • Parken är den aktiva mellanzonen, med plats för rutschkana, klätterlek, gungor och rörelse.
  • Skogen är den vildare, yttre zonen. Perfekt för väderskyddade sittplatser och naturlek, där befintlig vegetation bevaras och tillvaratas till lek och umgänge.

Svanenmärkt för riktigt bra inomhusmiljö

När man som förälder lämnar sitt barn på förskolan vill man givetvis känna sig trygg i att barnet vistas i en sund och hälsosam miljö. Start Learning är ett helt Svanenmärkt koncept, vilket innebär att det har granskats utifrån faktorer såsom energianvändning, byggprocess, ventilation, dagsljusinsläpp och byggmaterial. Kort sammanfattat innebär det att en Svanenmärkt byggnad garanterar en riktigt bra inomhusmiljö. En vetenskapligt fastställd studie visar att Svanens krav är rätt väg för att bygga ett både klimatsmart och giftfritt samhälle, och att Svanenmärkta förskolor har betydligt sundare inomhusmiljö än förskolor som inte har någon miljömärkning. 

Förskolans vision

I arbetet med Start Learning har vi utgått från en tydlig vision för att skapa en långsiktig hållbar förskola som blir en tillgång, inte bara för de som vistas i den - utan också för lokalsamhället.

Läs mer om förskolans vision

Ett Svanenmärkt förskolekoncept som kan byggas i hela Sverige

Konceptansvarig Daniel Öhman berättar om Start Learning och förklarar hur plattformen är både produktionseffektiv, funktionell, driftsäker och kostnadseffektiv-med låg miljöpåverkan.

Läs hela intervjun

Skisser och nyckeltal

OBOS erbjuder dig som kommun eller privat operatör en Svanencertifierad förskola. Här hittar du skisser och nyckeltal kopplade till förskolans resurseffektivitet.

Läs mer

Fördelar med Start Learning

Som kommun eller privat operatör har man många aspekter att ta hänsyn till vid förskolebyggnation. OBOS förskolekoncept gör det enklare. 

Arbetar du på en kommun som vill prioritera nästa generation?

Då är du varmt välkommen att kontakta Daniel Öhman, chef för kommersiell projektutveckling och konceptansvarig för Start Learning.

Tel: 010-434 18 30 

Maila Daniel!

Detta är OBOS

OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare. I Sverige verkar vi genom varumärkena OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan. Vårt erbjudande är brett med allt från mark och bostäder till kommersiella fastigheter inom vård och omsorg.

Läs mer om OBOS