Visioner och mål för förskolan

I visionen om Start Learning har vi utgått från fyra olika fokusområden för att utveckla en långsiktigt hållbar förskola.

 Nästa generation långsiktighet

 • En förskola där Co2-avtrycket är litet
 • En förskola som drivs av solceller
 • En förskola som är uppbyggd av Svanenmärkta och hälsofrämjande material
 • En förskola som sparar resurser och kostnader

Lära på sitt sätt och tillsammans

 • En förskola där barnet tryggt kan utvecklas på sitt sätt
 • En förskola där de pedagogiska rummen är lika viktiga ute som inne
 • En förskola där aktivitet stimuleras av rummens karaktär

Förankring

 • En förskola som tar tillvara platsens förutsättningar och därmed blir unik
 • En förskola som kan anpassas efter verksamhetens förutsättningar
 • En förskola som uppmuntrar till delaktighet och medskapande vilket ger varje förskola en egen identitet

Stolthet/Vi-känsla

 • En förskola med egen identitet sprungen ur plats och verksamhet
 • En förskola som resurs i staden - som mötesplats och inspirationskälla
 • En förskola som man är stolt att visa upp och bjuda in till
 • En förskola med en fysiskt stimulerande arbetsmiljö