Information 2020-11-09

Sedan vi hördes sist så har våra entreprenörer fortsatt enligt plan och det rullar på bra. Framförallt så fokuserar de på att färdigställa inför blivande grannars inflyttning, men de håller även på att förbereda marken för kommande asfaltering av vägar samt gemensamma ytor.

Asfaltering av vägar

Arbetet med asfalteringen sker i två steg, första delen, anläggning av ag, under början av vecka 47 och andra delen med översta asfaltslagret under början av vecka 48. Mer precis information kommer några dagar innan då vi har bekräftade tider med entreprenören. Då asfalteringen drar igång så behöver vi er hjälp med att hålla vägarna fria från fordon.

Vi har förstått att det finns ett intresse hos er boende att även asfaltera era uppfarter i samband med detta. Vi i projektteamet lyfte därför frågan med styrelsen för att se över den möjligheten, men tyvärr så är beslutet att styrelsen inte kommer göra det avsteget ifrån kontraktet. Det är i förhand beställt asfaltering av vägen samt stenmjöl på ytan framför era bostäder, att ändra detta nu skulle innebära en fördröjning i arbetet och kunna påverka möjligheten till asfaltering innan snöröjning och vidare ska igång. Efter överlämning till er nya styrelse så kan vi vara behjälpliga med kontakter till de som utfört asfalteringen och är bekant i området. Vi hoppas på er förståelse kring det och att vi behöver hålla oss till planeringen.

Journummer – akut kvällar och helger
Vid akuta fel i er bostad kvällar och helger så hänvisar vi till Ocabs jourtelefon:
020- 62 00 40

Vardagar och vid ej brådskande fel vänder ni er till OBOS, information om det finns i er drift & skötselpärm.

Var rädda om er,
Hälsningar / Projektteamet