Kort byggtid

Att bygga med volymelement är också effektivt när det kommer till byggtid. Eftersom vi vet hur vi ska bygga, går det snabbt att bygga. Både i fabriken och på byggplatsen.

Mycket på plats redan i fabriken

När volymerna lämnar fabriken finns det mesta redan på plats: kök, badrum – ja, till och med vissa garderober. Snabbt – och smidigt.

Snabbt montage

På byggplatsen tar våra egna montageteam vid, för hög kvalitet och snabbt montage. Husen är väderskyddade efter bara ett par timmar.