Omtänksam tillverkning

Med flera fabriker runt om i Sverige kan vi enkelt kan leverera över hela landet till låga transportkostnader. Vi ser också till att bredden på volymerna aldrig överstiger tre meter. På så vis kan lastbilarna köra utan följebilar.

I trä från våra svenska skogar

Vi bygger i trä från skogarna runt omkring oss. Dels för hållbarhetens och miljöns skull men också för att det skapar jobb så att hela Sverige kan leva. Vi är stolta över att ha huvudkontoret och våra fabriker belägna på landsorten med närhet till vår viktigaste råvara: skogen.

Med personal från hela världen

En annan viktig resurs är vår personal. Vi tror på att organisationen utvecklas genom mångfald och att mångfald i sin tur föder jämställdhet. När vi har medarbetare från alla delar av samhället får vi också kunskap, erfarenheter och ett utbyte som skapar en god företagskultur. Ett gott exempel på mångfald finns i våra fabriker, där ett 30-tal nationaliteter arbetar tillsammans.