Finansiell översikt

OBOS Sverige AB och Kärnhem AB ägs av Norgebaserade koncernmodern OBOS, en av Nordens största aktör inom bostäder.

OBOS-koncernens resultat före skatt för år 2017 var 2 643 miljoner NOK. Finansiell information för hela koncernen finns på OBOS.no/ir

Sektionen för Finansiell översikt på den här hemsidan innefattar finansiell information för OBOS Sverige AB som består av varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan samt OBOS.

Ladda ner OBOS Sveriges Årsredovisning för 2017

I den svenska OBOS-sfären ingår också Kärnhem AB, ett bolag som organisatoriskt rapporterar till den norska koncernmodern OBOS, varför Kärnhems finansiella information inte ingår i denna rapport.

Dela detta