Finansiell översikt

OBOS Sverige AB och OBOS Kärnhem AB ägs av Norgebaserade koncernmodern OBOS, en av Nordens största aktör inom bostäder.

OBOS-koncernens resultat före skatt för år 2018 var 2 928 miljoner NOK. Finansiell information för hela koncernen finns på OBOS.no/ir

Sektionen för Finansiell översikt på den här hemsidan innefattar finansiell information för OBOS Sverige AB som består av varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan samt OBOS.

Ladda ner OBOS Sveriges Årsredovisning för 2018

I den svenska OBOS-sfären ingår också OBOS Kärnhem AB, ett bolag som organisatoriskt rapporterar till den norska koncernmodern OBOS, varför OBOS Kärnhems finansiella information inte ingår i denna rapport.

Dela detta