Joakim Henriksson, VD för OBOS Sverige sitter med skydddskläder i en fabrik

Antalet nybyggda bostäder minskar

Under 2019 minskade antalet nybyggda bostäder i Sverige med 7 procent jämfört med 2018. Det visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt.

Bostadsbyggandet måste öka för att vi ska kunna komma till rätta med bostadsbristen. Om vi ska få fler bostäder till rimliga priser måste vi i branschen ta ansvar för att hitta konstruktiva lösningar. Därför är det positivt att regeringen bjudit in byggbranschen till samtal för att göra bostadspolitiken långsiktigt hållbar, säger Joakim Henriksson, vd för Obos Sverige.

Enligt Boverket råder i dag bostadsbrist i 240 av 290 svenska kommuner, och den senaste prognosen visar att över 600 000 nya bostäder behöver byggas till år 2027. Under 2019 påbörjades byggandet av 49 000 nya bostäder, varav 39 000 var lägenheter i flerbostadshus och 10 000 var småhus. Som jämförelse började drygt 52 000 bostäder att byggas under 2018.

Nedgången i bostadsbyggandet motsvarar en minskning om 7 procent. När det gäller bostäder i flerbostadshus var minskningen 6 procent, och för enfamiljshus 12 procent. Östergötland var det län som ökade byggtakten mest, och Gävleborg det län som minskade mest.

Vi vill att hela Sverige ska leva i många generationer framöver. Fler bostäder som är byggda i trä med en industriell process är nyckeln för att snabbt och billigt möta kommunernas skriande bostadsbehov utan att äventyra Sveriges klimatmål, säger Joakim Henriksson.

Regeringen har under februari genomfört samtal om bostadspolitiken med utvalda branschaktörer, där Obos har tagit del. Branschsamtalen har som syfte att ge konkreta förslag och inspel om hur branschen kan bidra till fler bostäder för unga, fler bostäder för ”kompetent arbetskraft” och minskad klimatpåverkan från bostadsbyggandet.

För mer information, kontakta:
Ulrika Liiv, kommunikationschef Obos Sverige
Tel: 010-434 17 82
ulrika.liiv@obos.se

Bilaga: Antal påbörjade nya bostäder

Antal bostäder som påbörjats under 2018 respektive 2019 efter län. Siffrorna för 2019 är preliminära och uppräknade med 3 procent för nybyggnad, vilket har att göra med eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Källa: SCB.

Tabell över antal påbörjade nya bostäder

 

Statistiska Centralbyrån om nybyggnad av bostäder

Till toppen