Antalet nybyggda bostäder minskar

Under de tre första kvartalen 2018 minskade antalet nybyggda bostäder i Sverige med 16 procent jämfört med samma period 2017. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån som bostadsutvecklaren OBOS har sammanställt.

– Bostadsbyggandet måste öka för att hela Sverige ska leva och för att vi ska kunna minska bostadsbristen. I Sverige bygger OBOS främst i trä med en kostnadseffektiv industriell produktion, så vi vet att det går att bygga långsiktigt hållbara bostäder som fler har råd med, säger Joakim Henriksson, vd för OBOS Sverige.

Enligt Boverket råder i dag bostadsbrist i 243 av 290 svenska kommuner, och den senaste prognosen visar att över en halv miljon nya bostäder behöver byggas till år 2025. I januari–september 2017 påbörjades byggnationen av nästan 47 000 bostäder, men under motsvarande period 2018 påbörjades endast drygt 39 000 bostäder. Av dessa var knappt 31 000 lägenheter i flerbostadshus och nästan 8 400 enfamiljshus.

– Vi ser två avgörande hinder för bostadsbyggandet just nu. Dels har Finansinspektionens amorteringskrav gjort att många inte kan finansiera sitt bostadsköp, dels är många kommuner inte tillräckligt snabba och effektiva i att tillgängliggöra byggbar mark. Nu behövs en långsiktig bostadspolitik med tydliga spelregler som går att lita på, säger Joakim Henriksson.

Nedgången i bostadsbyggandet motsvarar totalt en minskning om 16 procent. När det gäller lägenheter var minskningen 18 procent, och antalet enfamiljshus minskade med 12 procent. Västernorrland var det län som ökade byggtakten mest, och Kronoberg det län som minskade mest.

– Vi vill att alla ska kunna bo på det sätt som passar dem. Men fler bostäder till rimliga priser kräver både handlingskraft från politiken och nytänkande i byggsektorn. På OBOS jobbar vi bland annat med nya mer yteffektiva bostäder och nya finansieringslösningar för att fler människor ska få möjlighet till eget boende, säger Joakim Henriksson.

OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare och har sedan starten 1927 levererat över 150 000 sålda bostäder i Sverige. I OBOS svenska verksamhet ingår varumärkena Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget OBOS Kärnhem.

För mer information, kontakta:

Ulrika Liiv, kommunikationschef OBOS Sverige
Tel: 010-434 17 82
ulrika.liiv@obos.se

Antal bostadslägenheter som påbörjats under kvartal 1–3 2017 och 2018 efter län. Siffrorna för 2018 är uppräknade med 6 procent vilket motsvarar eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Källa: SCB.

Län

Totalt antal nya bostäder

Varav småhus

Varav lägenheter i flerbostadshus

 

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Blekinge

359

420

184

125

175

295

Dalarna

350

545

152

143

198

402

Gotland

157

89

50

72

107

17

Gävleborg

514

1 179

120

190

394

989

Halland

1 384

1 382

505

483

879

899

Jämtland

399

377

166

109

233

268

Jönköpings län

1 090

1 150

342

283

748

867

Kalmar län

1 352

738

178

231

1 174

507

Kronoberg

1 318

575

332

222

986

353

Norrbotten

1 257

853

242

125

1 015

728

Skåne

7 199

7 662

1 343

1 542

5 856

6 119

Stockholms län

13 504

8 499

1 782

1 185

11 722

7 314

Sörmland

1 362

1 469

436

479

926

990

Uppsala län

3 244

2 226

615

431

2 629

1 795

Värmland

670

384

187

160

483

224

Västerbotten

1 155

741

172

109

983

632

Västernorrland

127

308

68

98

59

211

Västmanland

1 339

730

258

245

1 081

485

Västra Götaland

6 344

7 597

1 542

1 511

4 802

6 087

Örebro län

1 500

686

325

228

1 175

458

Östergötland

2 099

1 472

476

390

1 623

1 082

Hela riket

46 723

39 082

9 475

8 361

37 248

30 721


(https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/statistiknyhet/paborjad-nybyggnation-av-bostadslagenheter-3e-kvartalet-2018-preliminara-uppgifter/) OBOS Sverige AB är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare, med cirka 1 000 medarbetare och över 150 000 sålda bostäder sedan starten 1927. OBOS svenska verksamhet innefattar varumärkena Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget OBOS Kärnhem, och ingår i norska OBOS, en medlemsägd organisation med säte i Oslo. Majoriteten av produktionen sker i egna fabriker i Myresjö, Vrigstad, Sävsjö och Sundsvall.

Dela detta

Fler nyheter

2020-02-12

Rekordresultat för OBOS-koncernen lägger god grund för fortsatt tillväxt

OBOS BBL publicerar rapport för fjärde kvartalet och helåret 2019.

2020-02-07

Byggmarknadskommissionen lanserad

Den 7 februari lanserades initiativet Byggmarknadskommissionen, vars uppgift är att kartlägga orättvisa förhållanden på den svenska byggmarknaden och presentera förslag som främjar en sund byggbransch med goda sociala villkor. Ett flertal aktörer står bakom initiativet - däribland OBOS.

2020-02-06

OBOS bland de bästa på NKI enligt Prognoscentret

Den 6 februari presenterade Prognoscentret sin branschmätning i kundnöjdhet bland bostadsutvecklare. OBOS, som är en av Nordens största bostadsutvecklare, kom på en tredje plats efter vad de själva beskriver som ett intensivt kundnöjdhetsarbete de senaste åren.

2020-02-06

OBOS bostadsprojekt i Örebro bland de bästa i landet

Bostadsprojektet Brf Magasinet i Runnaby hamnar på topp tio-listan i landet i en mätning av kundnöjdhet gjord av Prognoscentret. Projektet drivs av bostadsutvecklaren OBOS.

2020-02-06

OBOS sponsor för Svenska Skidspelen 8-9 februari

Den 8-9 februari gör världseliten upp i Coop FIS Cross Country World Cup på Lugnet, Falun. OBOS sponsrar eventet för fjärde året i rad.

2020-01-07

Gör bostadsbyggandet till en nyckel i klimatarbetet

För att klara klimatomställningen måste vi prioritera bostäder i trä i kombination med ett aktivt skogsbruk, det skriver vår hållbarhetschef Ulrika Liiv tillsammans med hållbarhetscheferna på Sveaskog och SCA i en artikel i Aktuell Hållbarhet.

2019-12-17

Fabriksbyggda områden ska ge ökad trivsel

Hela stadsdelar som byggs utan att kompromissa med vare sig trivsel, kostnadseffektivitet eller minskad klimatpåverkan. Det är målet med konceptet Start Living som bostadsutvecklaren Obos har tagit fram i samarbete med Djurgårdsstaden Arkitekter.

2019-10-23

OBOS ökar med 9 procent på krympande svensk marknad

OBOS ökar försäljningen av antalet bostäder i Sverige med 9 procent jämfört med i fjol, motsvarande 1 040 nya bostäder under perioden januari - september 2019. Den positiva trenden för OBOS fortsätter i oktober. OBOS går mot strömmen på en svag svensk marknad för nyproduktion av bostäder.

2019-10-11

Svenskarna vill ha klimatneutrala bostäder

Sju av tio svenskar tycker att låg klimatpåverkan är en viktig faktor vid köp av bostad. Det visar en Sifoundersökning som bostadsutvecklaren Obos låtit göra.

2019-10-04

OBOS Cup spelas 5-6 oktober – denna gång med tjejer i fokus!

16 F04-lag kommer att göra upp om förstapriset – utbildning från folkrörelsen Futebol dá Forca.

2019-09-26

OBOS blåser liv i Noras bostadsrättsmarknad

Planerar för 26 bostäder nära Stensnäs, Norasjön och naturreservatet Stadsskogen.

2019-09-25

25 bostäder vid havskusten – OBOS tar mark i Gävle

Planerar för byggnation av 18 kedjehus och 7 villor i det populära bostadsområdet Norrlandet.

2019-09-18

​OBOS intar Trelleborg – har vunnit markanvisningstävling i Västra Gränstorp

Bostadsutvecklaren OBOS tog tillsammans med konsulter från teknik- och arkitektföretaget PE fram det vinnande förslaget med 21 bostäder i blandad bebyggelse. - Trelleborg växer, och vi vill vara med och bidra till det, säger Daniel Holmberg, Affärsutvecklare på OBOS.

2019-09-06

Trähusskola i Vrigstad den 9 september!

Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar Klimatrådet sedan hösten 2018 en Trähusskola, en kunskapshöjande skola för att utveckla trähusbyggandet i Jönköpings län. Den 9 september är det dags för del 4 i Trähusskolan, och denna gång har turen kommit till Vrigstad, där OBOS och dotterbolaget SmålandsVillan har sin volymhusfabrik.

2019-09-04

Superettan presenteras av OBOS

OBOS utökar sin satsning på svensk fotboll – blir presenting partner till Superettan och officiell partner till Allsvenskan.

2019-08-28

OBOS presenterar sitt halvårsresultat

OBOS fortsätter att leverera goda finansiella resultat. Alla segment visar en förbättring av resultatet jämfört med första halvåret 2018, med undantag för bostadsutveckling som kännetecknas av svagare resultat i Sverige och som under 2018 hade högre försäljningsvinster.