Gör bostadsbyggandet till en nyckel i klimatarbetet

För att klara klimatomställningen måste vi prioritera bostäder i trä i kombination med ett aktivt skogsbruk, det skriver vår hållbarhetschef Ulrika Liiv tillsammans med hållbarhetscheferna på Sveaskog och SCA i en artikel i Aktuell Hållbarhet.

Den svenska skogen är unik. De flesta europeiska länder har väldigt lite skog kvar, men i Sverige har mängden virke som finns i skogen ökat med över 90 procent sedan 1900-talets början. Detta trots att vi under samma tid har fördubblat avverkningen. Vårt ansvarsfulla skogsbruk gör att skogen nu har en nyckelroll i omställningen till ett fossilfritt Sverige.

Förutom att skogen är en förnybar resurs, är dess unika funktion som kolsänka också mycket viktig. I ett ansvarsfullt och aktivt skogsbruk där man avverkar, återplanterar och avverkar träden igen binds stora mängder koldioxid i såväl det trä som avverkas som i de nya träd som växer upp.

Skogen kan på bred front bidra till en cirkulär och biobaserad ekonomi utan nettoutsläpp av växthusgaser, och efterfrågas därför i allt högre grad av såväl industrin som fjärrvärmeanläggningar och som råvara till biodrivmedel för transportsektorn. Dessutom blir antalet bostäder som är byggda i trä allt fler. Byggandet av flerbostadshus med trästomme har ökat med cirka 10 procent per år de senaste åren, enligt statistik från branschorganisationen Trä- och möbelföretagen.

Utan att överdriva kan vi med andra ord konstatera att skogen förväntas lösa en stor del av de utmaningar vi står inför.

Den klimatnytta som ett aktivt skogsbruk kan bidra med avgörs framför allt av två faktorer: dels hur mycket tillväxt man lyckas skapa i den återplanterade skogen, dels vad man använder det avverkade träet till. För att maximera klimatnyttan från skogsbruket behöver vi använda alla delar av varje träd som avverkas. Allra bäst för klimatet är att ersätta fossila råvaror med förnybar skogsråvara. När vi bygger hus i trä får vi ytterligare en klimateffekt då vi fortsätter att ”låsa in” kolet för lång tid framöver.

Ur detta perspektiv finns en stor outnyttjad potential i att bygga fler bostäder i trä. Bygg- och anläggningssektorn står i dag för cirka 20 procent av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp, en betydande del som måste minska. Det kan ske genom att vi bygger fler träbostäder, som ger klimatnytta i tre led.

För det första ersätter träet i en träbyggnad energiintensiva produkter som stål och betong, vars produktion leder till betydande koldioxidutsläpp i sig. Om vi fortsätter att använda sådana byggmetoder riskerar byggsektors andel av klimatutsläppen att öka starkt när vi ska möta Boverkets behovsprognos på över 500 000 nya bostäder till 2025.

För det andra möjliggör träbyggande en industriell byggprocess, vilket är mer resurseffektivt. Numera står byggskedet för mer än hälften av en traditionell byggnads koldioxidutsläpp, beräknat på en 50-årsperiod. Denna klimatpåverkan minskar betydligt med en träkonstruktion där stora delar av bostäderna byggs industriellt i anläggningar. På så sätt kan exempelvis materialåtgången och energianvändningen optimeras på ett sätt som är omöjligt vid byggnation på plats.

För det tredje lagras en stor mängd kol i träbyggnadens konstruktion, kol som annars skulle återföras till atmosfären om träet förbrändes. Eftersom ett bostadshus byggs med minst ett 50-årsperspektiv – och ofta står kvar längre än så – innebär det i praktiken långvarig koldioxidförvaring.

Fler bostäder i trä kan lösa två problem på samma gång: det går att möta behovet av nya bostäder för att lösa bostadsbristen och samtidigt bidra kraftfullt till klimatmålet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Det verkar även regeringen vara medveten om, då man så sent som i regeringsförklaringen den 10 september skrev att ”mer byggande i trä bidrar till samhällets omställning”.

I den inriktning för träbyggande som regeringen släppte 2018 identifierade man flera insatsområden för ett ökat träbyggande, bland annat förstärkt samverkan, kunskaps- och kompetenshöjning, forskning och innovation samt exportfrämjande insatser. Men för att det ska bli verklighet behövs både tydlig politisk vilja och konkret handlingsplan.

Vi är övertygade om att regeringen tar både bostadsbristen och klimatutmaningen på allvar. För att omsätta ambition till handling bör Boverket därför nu få i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att öka träbyggandet i Sverige.

På så sätt kan vi säkerställa att skogen används där den ger störst klimatnytta – i bostadsbyggandet.

Ulrika Liiv,
hållbarhetschef OBOS Sverige

Katarina Kolar,
hållbarhetschef SCA

Lena Sammeli Johansson,
hållbarhetschef Sveaskog

Källa: https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/gor-bostadsbyggandet-till-en-nyckel-i-klimatarbetet/

Fler nyheter

2020-10-27

OBOS-koncernen redovisar solitt resultat och kraftig ökning i försäljningen av nya bostäder

Bostadsutvecklaren OBOS sålde 916 bostäder i Norge och Sverige under kvartal tre 2020. - Försäljningen av nyproduktion har tagit fart igen på marknaderna i både Norge och Sverige. Vi lägger ett av de starkaste kvartalen sedan 2016 bakom oss.

2020-09-01

OBOS avvecklar produktion i Sundsvall - effektiviserar sin industriella fabrikstillverkning av bostäder i Småland

OBOS Sverige meddelar idag att man har inlett MBL-förhandlingar med facket i syfte att avveckla sin produktion i fabriken i Sundsvall. Totalt kommer 85 personer att varslas om uppsägning.

2020-08-19

Stora engångseffekter ger gott OBOS-resultat

OBOS-koncernens resultat för första halvåret 2020 uppgick till 1 533 miljoner norska kronor före skatt, en ökning om 245 miljoner jämfört med samma period 2019. Ökningen förklaras främst av bättre resultat i driften och av engångseffekter.

2020-06-16

Rättelse från OBOS: OBOS ska inte säga upp 3500 anställda

Flera norska och svenska nyhetssajter har, som en följd av en intervju i norska tidningen Klassekampen, rapporterat att 3500 jobb är hotade inom OBOS-koncernen. Denna uppgift är tagen ur sitt sammanhang och är felaktigt uppfattad. Av OBOS totalt 2600 anställda i Norge och Sverige är i dagsläget 100 personer drabbade av de neddragningar koncernen tvingas genomföra till följd av minskad försäljning. Ytterligare medarbetare kan komma att påverkas men i ett absolut worst case omfattas max 200 personer.

2020-06-16

OBOS tar Superettan till nästa nivå

Idag startar äntligen Superettans säsong. Superettan 2020 innebär en ny kostym för ligan och ett rejält lyft när bostadsutvecklaren OBOS satsar stort på rikets andraliga inom herrfotbollen.

2020-06-10

Obos ny partner till H22 - the making of a Smarter City

Obos har ingått i ett samarbete med Helsingborgs stad som partner i H22 – Helsingborgs stora satsning för innovativ välfärds- och stadsutveckling. Initiativet manifesteras i en stor stadsmässa år 2022.

2020-06-08

Första spadtaget taget!

Den 15 maj var OBOS på plats i Tygelsjö Väster, för att ta det första spadtaget för de ca 200 bostäder vi ska bygga där.

2020-05-20

Anna Clara Dettner von Vegesack blir OBOS Head of Loyalty i Sverige

Anna Clara Dettner von Vegesack anställs i tjänsten som Head of Loyalty för OBOS i Sverige. I sin roll kommer hon att ansvara för det medlemsprogram som lanseras under hösten 2020

2020-04-16

OBOS rekryterar Sofia Ljungdahl för att leda bolagets storstadssatsning i Sverige

Medlemsägda OBOS fortsätter sin satsning på den svenska marknaden. OBOS växlar nu upp ambitionerna i Sveriges tre storstadsregioner och produktionen av bostadsrätter i större flerbostadsprojekt. Ansvarig för att leda detta arbete blir Sofia Ljungdahl som närmast kommer från Besqab. Sofia blir VD för ett nytt svenskt dotterbolag inriktat mot bostadsutvecklingsprojekt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

2020-04-08

OBOS lanserar Svanenmärkt och klimatoptimerat förskolekoncept

Bostadsutvecklaren Obos lanserar en ny typ av förskola som är Svanenmärkt och optimerad för solcellsanvändning. Förskolekonceptet Start Learning har tagits fram i samarbete med White Arkitekter och presenteras i ​Obos hållbarhetsredovisning som släpps den 8 april.

2020-04-06

Trots coronakrisen - OBOS står fast vid sponsoravtal

Bostadsutvecklaren Obos kommer att betala ut sponsorpengar till föreningarna i elitfotbollens högsta serier, trots att säsongerna inte kunnat starta som planerat. Obos sponsrar Obos Damallsvenskan, Allsvenskan, Elitettan och Superettan.

2020-03-13

Fler kvinnor än män söker till byggutbildningar

På måndag öppnar ansökningen till högskolan. Då väntas fler kvinnor än män för fjärde året i rad söka till utbildningar inom samhällsbyggnad och byggnadsteknik, visar siffror från Universitetskanslersämbetet som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt.

2020-03-12

Information till dig som ska gå på visning i helgen

I helgen 14 – 15 mars bjuder vi in till visningshelg med visningar runt om i hela Sverige. Visningarna kommer att hållas som planerat men på grund av det rådande läget med risk för smittspridning av Coronavirus covid-19 ber vi om försiktighet inför ert besök hos oss.

2020-02-21

Antalet nybyggda bostäder minskar

Under 2019 minskade antalet nybyggda bostäder i Sverige med 7 procent jämfört med 2018. Det visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt.

2020-02-12

Rekordresultat för OBOS-koncernen lägger god grund för fortsatt tillväxt

OBOS BBL publicerar rapport för fjärde kvartalet och helåret 2019.

2020-02-07

Byggmarknadskommissionen lanserad

Den 7 februari lanserades initiativet Byggmarknadskommissionen, vars uppgift är att kartlägga orättvisa förhållanden på den svenska byggmarknaden och presentera förslag som främjar en sund byggbransch med goda sociala villkor. Ett flertal aktörer står bakom initiativet - däribland OBOS.