Nyförsäljningen av bostäder upp 12 procent för OBOS

OBOS-koncernen sålde 1893 nya bostäder under första halvåret i år, vilket innebär en ökning med 12 procent jämfört med första halvåret 2018. Tillväxten drivs av en god bostadsmarknad i Osloregionen och en förbättrad marknad för bostadsrätter i Sverige.

Justerat för samarbetsprojekt sålde OBOS 1569 nya bostäder under första halvåret. Det totala försäljningsvärdet är 7,8 miljarder norska kronor där OBOS andel är 5,9 miljarder norska kronor. Detta är en ökning med 23 procent jämfört med samma period förra året.

Försäljningsvärdena i Norge ökade med 38 procent på grund av både ökad volym och en projektportfölj med något högre andel dyrare projekt och en större andel sålda bostäder i Osloregionen.

I Sverige har antalet sålda nyproducerade bostäder ökat med 7 procent under första halvåret 2019 jämfört med samma period förra året. Här minskade försäljningsvärdet med 11 procent under första halvåret i linje med en förändrad prisbild på marknaden i allmänhet och en förändrad projektportfölj.

En av de största bostadsutvecklarna i Sverige

OBOS spelar en allt större roll på den svenska bostadsmarknaden och är nu bland de största bostadsutvecklarna med 747 sålda bostäder under första halvåret. OBOS andel uppgick till 712 bostäder.

- Den svenska bostadsmarknaden var mer utmanande under första halvåret. Samtidigt ser vi ett ökat intresse för bostadsprojekt med attraktivt läge, rätt pris och med kort tid till inflyttning. Vi räknar dock med en fortsatt utmanande marknad framöver, där vanliga människors möjligheter att köpa bostad kraftigt begränsas av åtstramningen av lånemöjligheter, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Strukturella utmaningar på den svenska bostadsmarknaden

Förra veckan efterfrågade Sveriges statsminister Stefan Löfvén i en intervju med Dagens Nyheter ökad samverkan med branschen för att komma till rätta med de strukturella utmaningarna på bostadsmarknaden.

- Vi välkomnar de politiska signalerna om reformer på den svenska bostadsmarknaden och ökad samverkan med oss i branschen. OBOS är ett stort och medlemsägt företag med kostnadseffektiv och industriell produktion av bostäder. Vi kan bidra med erfarenheter från nya och innovativa lösningar för att sänka trösklarna att ta sig in på bostadsmarknaden. Här kommer våra erfarenheter från exempelvis Bostart-konceptet i Norge väl till pass, fortsätter Daniel Kjørberg Siraj.

Satsar på Bostart i Norge

Bostart är en modell där köparen kan köpa en ny bostad till ett lägre pris än marknadspris där man äger bostaden. Skillnaden är att den dagen man sedan säljer bostaden har OBOS rätt att köpa tillbaka bostaden till anskaffningspriset justerat efter det norska bostadsindexet Eiendom Norge, där säljaren kan tillgodoräkna sig den procentuella värdestegringen.

− Vi är nöjda med utvecklingen, särskilt i Osloregionen. Genom en utökning av OBOS Bostart-koncept når vi nu också fler kundgrupper. OBOS kommer därför att öka användningen av Bostart i flera projekt framöver. Samtidigt ser vi över tid att regionala skillnader blir större med fortsatt stor nybyggnadsverksamhet i förhållande till efterfrågan i delar av landet, särskilt i sydvästra Norge. Oslo släpar efter när det gäller detaljplaner och bygglov för tillräckligt många hem för att möta förväntade behov i framtiden, säger Daniel Kjørberg Siraj.

Totalt hade OBOS-koncernen 5524 bostäder under produktion per den 30 juni i år, OBOS andel är 4673 bostäder.

Försäljningen av nyproducerade bostäder under första halvåret 2019
- netto justerat för ägarandelar i projekt

Norge OBOS Selvaag JM Veiddeke Stor Oslo Solon
Sålda bostäder 855 453 258 237 145 71
Sverige JM PEAB Skanska OBOS Riksbyggen Besqab HSB Veiddeke Bonava
Sålda bostäder 993 900 769 712 496 392 377 243 219

 

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef, OBOS BBL
+47 913 82 777

Åge Pettersen, Kommunikationsdirektör, OBOS BBL
Telefon: +47 908 58 441
Email: aage.pettersen@OBOS.no

 

Om OBOS

OBOS är en medlemsägd organisation med säte i Oslo. OBOS är en av Nordens största utvecklare och förvaltare av bostäder. OBOS bedriver verksamhet i Sverige under varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS Kärnhem. OBOS hade omkring 1 700 bostäder under byggnation vid halvårsskiftet 2019 (30 juni). Vid utgången av 2018 hade OBOS 454 442 medlemmar och 2 597 anställda, varav 949 anställda i Sverige.

För mer information om OBOS
www.obos.no

För mer information om OBOS i Sverige
www.obos.se

Fler nyheter

2020-10-27

OBOS-koncernen redovisar solitt resultat och kraftig ökning i försäljningen av nya bostäder

Bostadsutvecklaren OBOS sålde 916 bostäder i Norge och Sverige under kvartal tre 2020. - Försäljningen av nyproduktion har tagit fart igen på marknaderna i både Norge och Sverige. Vi lägger ett av de starkaste kvartalen sedan 2016 bakom oss.

2020-09-01

OBOS avvecklar produktion i Sundsvall - effektiviserar sin industriella fabrikstillverkning av bostäder i Småland

OBOS Sverige meddelar idag att man har inlett MBL-förhandlingar med facket i syfte att avveckla sin produktion i fabriken i Sundsvall. Totalt kommer 85 personer att varslas om uppsägning.

2020-08-19

Stora engångseffekter ger gott OBOS-resultat

OBOS-koncernens resultat för första halvåret 2020 uppgick till 1 533 miljoner norska kronor före skatt, en ökning om 245 miljoner jämfört med samma period 2019. Ökningen förklaras främst av bättre resultat i driften och av engångseffekter.

2020-06-16

Rättelse från OBOS: OBOS ska inte säga upp 3500 anställda

Flera norska och svenska nyhetssajter har, som en följd av en intervju i norska tidningen Klassekampen, rapporterat att 3500 jobb är hotade inom OBOS-koncernen. Denna uppgift är tagen ur sitt sammanhang och är felaktigt uppfattad. Av OBOS totalt 2600 anställda i Norge och Sverige är i dagsläget 100 personer drabbade av de neddragningar koncernen tvingas genomföra till följd av minskad försäljning. Ytterligare medarbetare kan komma att påverkas men i ett absolut worst case omfattas max 200 personer.

2020-06-16

OBOS tar Superettan till nästa nivå

Idag startar äntligen Superettans säsong. Superettan 2020 innebär en ny kostym för ligan och ett rejält lyft när bostadsutvecklaren OBOS satsar stort på rikets andraliga inom herrfotbollen.

2020-06-10

Obos ny partner till H22 - the making of a Smarter City

Obos har ingått i ett samarbete med Helsingborgs stad som partner i H22 – Helsingborgs stora satsning för innovativ välfärds- och stadsutveckling. Initiativet manifesteras i en stor stadsmässa år 2022.

2020-06-08

Första spadtaget taget!

Den 15 maj var OBOS på plats i Tygelsjö Väster, för att ta det första spadtaget för de ca 200 bostäder vi ska bygga där.

2020-05-20

Anna Clara Dettner von Vegesack blir OBOS Head of Loyalty i Sverige

Anna Clara Dettner von Vegesack anställs i tjänsten som Head of Loyalty för OBOS i Sverige. I sin roll kommer hon att ansvara för det medlemsprogram som lanseras under hösten 2020

2020-04-16

OBOS rekryterar Sofia Ljungdahl för att leda bolagets storstadssatsning i Sverige

Medlemsägda OBOS fortsätter sin satsning på den svenska marknaden. OBOS växlar nu upp ambitionerna i Sveriges tre storstadsregioner och produktionen av bostadsrätter i större flerbostadsprojekt. Ansvarig för att leda detta arbete blir Sofia Ljungdahl som närmast kommer från Besqab. Sofia blir VD för ett nytt svenskt dotterbolag inriktat mot bostadsutvecklingsprojekt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

2020-04-08

OBOS lanserar Svanenmärkt och klimatoptimerat förskolekoncept

Bostadsutvecklaren Obos lanserar en ny typ av förskola som är Svanenmärkt och optimerad för solcellsanvändning. Förskolekonceptet Start Learning har tagits fram i samarbete med White Arkitekter och presenteras i ​Obos hållbarhetsredovisning som släpps den 8 april.

2020-04-06

Trots coronakrisen - OBOS står fast vid sponsoravtal

Bostadsutvecklaren Obos kommer att betala ut sponsorpengar till föreningarna i elitfotbollens högsta serier, trots att säsongerna inte kunnat starta som planerat. Obos sponsrar Obos Damallsvenskan, Allsvenskan, Elitettan och Superettan.

2020-03-13

Fler kvinnor än män söker till byggutbildningar

På måndag öppnar ansökningen till högskolan. Då väntas fler kvinnor än män för fjärde året i rad söka till utbildningar inom samhällsbyggnad och byggnadsteknik, visar siffror från Universitetskanslersämbetet som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt.

2020-03-12

Information till dig som ska gå på visning i helgen

I helgen 14 – 15 mars bjuder vi in till visningshelg med visningar runt om i hela Sverige. Visningarna kommer att hållas som planerat men på grund av det rådande läget med risk för smittspridning av Coronavirus covid-19 ber vi om försiktighet inför ert besök hos oss.

2020-02-21

Antalet nybyggda bostäder minskar

Under 2019 minskade antalet nybyggda bostäder i Sverige med 7 procent jämfört med 2018. Det visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt.

2020-02-12

Rekordresultat för OBOS-koncernen lägger god grund för fortsatt tillväxt

OBOS BBL publicerar rapport för fjärde kvartalet och helåret 2019.

2020-02-07

Byggmarknadskommissionen lanserad

Den 7 februari lanserades initiativet Byggmarknadskommissionen, vars uppgift är att kartlägga orättvisa förhållanden på den svenska byggmarknaden och presentera förslag som främjar en sund byggbransch med goda sociala villkor. Ett flertal aktörer står bakom initiativet - däribland OBOS.