Vi uppfyller bostadsdrömmar som vanligt - läs här om hur vi jobbar under rådande förutsättningar

​OBOS intar Trelleborg – har vunnit markanvisningstävling i Västra Gränstorp

Bostadsutvecklaren OBOS tog tillsammans med konsulter från teknik- och arkitektföretaget PE fram det vinnande förslaget med 21 bostäder i blandad bebyggelse. - Trelleborg växer, och vi vill vara med och bidra till det, säger Daniel Holmberg, Affärsutvecklare på OBOS.

Allt började i våras, när Trelleborgs kommun utlyste en markanvisningstävling för området Västra Gränstorp. I kriterierna fanns bland annat att den vinnande byggherren behövde ta hänsyn till kommunens hållbarhetspolicy och dess fyra målsättningar ”Omvärlden ska in”, ”Genomtänkt resurshållning”, ”Bästa livskvalitet” och ”Alla ska med”.

- Kort och gott kan man säga att hållbarhet, både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv har varit av största vikt när vi har arbetat fram vårt anbud, säger Daniel. Vi valde att fokusera på lösningar såsom effektiv markanvändning, trästomme i alla hus, energieffektiva material och biologisk mångfald i vårt förslag. Vi har också en grundlicens som innebär att vi kan Svanenmärka våra projekt, så det är också en möjlighet som vi ska titta närmare på här.

Jonas Lundström, exploateringsingenjör på Trelleborgs kommun, kommenterar:

- OBOS har i sitt förslag lyckats visa på ett levande kvarter med en kombination av olika boendetyper. En variationsrik stadsmässig bebyggelse som präglas av en småskalighet. De gemensamma ytorna för alla åldrar och den hänsyn som har tagits till den biologiska mångfalden gjorde sammantaget att OBOS kändes som en självklar vinnare i markanvisningstävlingen.

Skissförslaget som OBOS har tagit fram tillsammans med PE visar ett grönt och lummigt område, med träd, växtlighet, gröna tak och gemensamma aktivitetsytor mellan huskropparna.

- Livet mellan husen är viktigt för OBOS, och en viktig sak för oss att ta hänsyn till i detta var att kommunen planerar för en grön och vacker park precis intill. Därför ville vi att vårt bostadskvarter skulle kännas som en förlängning av parkområdet, säger Daniel.

Projektet, som i dagsläget har arbetsnamnet Västra Gränstorp, kommer att bestå av 21 bostäder fördelat på tre huslängor som ramar in den gröna innergården. Radhus i tre våningar byggs i två av längorna och i den tredje längan blir det lägenheter i flerbostadshus. Husen byggs med en stomme av trä, men radhusen får en ljus, murad fasad medan flerbostadshusen kläs i trä och skiffer i en mörkare ton.

- I radhusen är de två första våningarna inredda, och man kan välja att inreda vindsvåningen vid behov. Flerbostadshusen å andra sidan är också i tre våningar, där den första våningen rymmer en lite mindre lägenhet och den andra och tredje våningen får rum för en större lägenhet i två plan. Målet har varit att skapa ett sammanhållet kvarter med olika typer av bostäder som passar de flesta, förklarar Daniel. 

Alla bostäder får uteplats och/eller balkong, beroende på boendetyp, och planlösningen blir ljus och modern med öppna samband mellan umgängesytorna.

- Vad gäller kvadratmetrar så är de inte exakt bestämda än i detta skede, utan det får vi titta vidare på, förtydligar Daniel.

Huruvida det kommer att bli bostadsrätter eller äganderätter i kvarteret har OBOS ännu inget definitivt besked om, men Daniel säger att de inte blundar för bostadsrätter som ett alternativ.

- Det är en upplåtelseform som vi är vana vid att arbeta med, och som vi har sett fungerar mycket bra, säger han.

I september 2019 skriver OBOS och Trelleborg kommun på markanvisningsavtalet som innebär att OBOS får tillgång till marken. Sedan fortsätter bostadsutvecklaren arbetet med att planera projektet tillsammans med PE.

- Vi siktar just nu på en säljstart av projektet till hösten 2020, men vi ser redan nu fram emot att få fortsätta planeringen av det här spännande projektet som vi ser har ett av Trelleborgs bästa lägen med närhet till centrum, havet, Sturup och Malmö. Att få möjligheten att erbjuda bostäder som passar de flesta här känns mycket bra, avslutar Daniel.

För mer information

Daniel Holmberg, Affärsutvecklare på OBOS
010-434 12 06
daniel.holmberg@obos.se

Fler nyheter

2020-03-13

Fler kvinnor än män söker till byggutbildningar

På måndag öppnar ansökningen till högskolan. Då väntas fler kvinnor än män för fjärde året i rad söka till utbildningar inom samhällsbyggnad och byggnadsteknik, visar siffror från Universitetskanslersämbetet som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt.

2020-03-12

Information till dig som ska gå på visning i helgen

I helgen 14 – 15 mars bjuder vi in till visningshelg med visningar runt om i hela Sverige. Visningarna kommer att hållas som planerat men på grund av det rådande läget med risk för smittspridning av Coronavirus covid-19 ber vi om försiktighet inför ert besök hos oss.

2020-02-21

Antalet nybyggda bostäder minskar

Under 2019 minskade antalet nybyggda bostäder i Sverige med 7 procent jämfört med 2018. Det visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt.

2020-02-12

Rekordresultat för OBOS-koncernen lägger god grund för fortsatt tillväxt

OBOS BBL publicerar rapport för fjärde kvartalet och helåret 2019.

2020-02-07

Byggmarknadskommissionen lanserad

Den 7 februari lanserades initiativet Byggmarknadskommissionen, vars uppgift är att kartlägga orättvisa förhållanden på den svenska byggmarknaden och presentera förslag som främjar en sund byggbransch med goda sociala villkor. Ett flertal aktörer står bakom initiativet - däribland OBOS.

2020-02-06

OBOS bland de bästa på NKI enligt Prognoscentret

Den 6 februari presenterade Prognoscentret sin branschmätning i kundnöjdhet bland bostadsutvecklare. OBOS, som är en av Nordens största bostadsutvecklare, kom på en tredje plats efter vad de själva beskriver som ett intensivt kundnöjdhetsarbete de senaste åren.

2020-02-06

OBOS bostadsprojekt i Örebro bland de bästa i landet

Bostadsprojektet Brf Magasinet i Runnaby hamnar på topp tio-listan i landet i en mätning av kundnöjdhet gjord av Prognoscentret. Projektet drivs av bostadsutvecklaren OBOS.

2020-02-06

OBOS sponsor för Svenska Skidspelen 8-9 februari

Den 8-9 februari gör världseliten upp i Coop FIS Cross Country World Cup på Lugnet, Falun. OBOS sponsrar eventet för fjärde året i rad.

2020-01-07

Gör bostadsbyggandet till en nyckel i klimatarbetet

För att klara klimatomställningen måste vi prioritera bostäder i trä i kombination med ett aktivt skogsbruk, det skriver vår hållbarhetschef Ulrika Liiv tillsammans med hållbarhetscheferna på Sveaskog och SCA i en artikel i Aktuell Hållbarhet.

2019-12-17

Fabriksbyggda områden ska ge ökad trivsel

Hela stadsdelar som byggs utan att kompromissa med vare sig trivsel, kostnadseffektivitet eller minskad klimatpåverkan. Det är målet med konceptet Start Living som bostadsutvecklaren Obos har tagit fram i samarbete med Djurgårdsstaden Arkitekter.

2019-10-23

OBOS ökar med 9 procent på krympande svensk marknad

OBOS ökar försäljningen av antalet bostäder i Sverige med 9 procent jämfört med i fjol, motsvarande 1 040 nya bostäder under perioden januari - september 2019. Den positiva trenden för OBOS fortsätter i oktober. OBOS går mot strömmen på en svag svensk marknad för nyproduktion av bostäder.

2019-10-11

Svenskarna vill ha klimatneutrala bostäder

Sju av tio svenskar tycker att låg klimatpåverkan är en viktig faktor vid köp av bostad. Det visar en Sifoundersökning som bostadsutvecklaren Obos låtit göra.

2019-10-04

OBOS Cup spelas 5-6 oktober – denna gång med tjejer i fokus!

16 F04-lag kommer att göra upp om förstapriset – utbildning från folkrörelsen Futebol dá Forca.

2019-09-26

OBOS blåser liv i Noras bostadsrättsmarknad

Planerar för 26 bostäder nära Stensnäs, Norasjön och naturreservatet Stadsskogen.

2019-09-25

25 bostäder vid havskusten – OBOS tar mark i Gävle

Planerar för byggnation av 18 kedjehus och 7 villor i det populära bostadsområdet Norrlandet.

2019-09-06

Trähusskola i Vrigstad den 9 september!

Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar Klimatrådet sedan hösten 2018 en Trähusskola, en kunskapshöjande skola för att utveckla trähusbyggandet i Jönköpings län. Den 9 september är det dags för del 4 i Trähusskolan, och denna gång har turen kommit till Vrigstad, där OBOS och dotterbolaget SmålandsVillan har sin volymhusfabrik.