Ett gäng står tillsammans i gula OBOS-västar och blåa hjälmar på en byggarbetsplats

OBOS presenterar sitt halvårsresultat

OBOS fortsätter att leverera goda finansiella resultat. Alla segment visar en förbättring av resultatet jämfört med första halvåret 2018, med undantag för bostadsutveckling som kännetecknas av svagare resultat i Sverige och som under 2018 hade högre försäljningsvinster.

Halvårsresultatet påverkades också positivt av hög transaktionsaktivitet som involverade köp och försäljning av kommersiella fastigheter och aktier, i linje med koncernens strategi att kontinuerligt frigöra tillgångar genom projektutveckling och aktiv förvaltning av koncernens aktieinvesteringar.

Läs hela pressmeddelandet här.

Till toppen