Rekordresultat för OBOS-koncernen lägger god grund för fortsatt tillväxt

OBOS BBL publicerar rapport för fjärde kvartalet och helåret 2019.

 • Årets resultat före skatt: 3 737 (2 928) miljoner NOK
 • Omsättning: 14 924 (13 162) miljarder NOK
 • Bokfört eget kapital: 25 979 (22 531) miljoner NOK
 • Värdejusterat eget kapital: 45 128 (40 614) miljoner NOK
 • Antal sålda bostäder: 2 855 (2 805), vilket motsvarar bostäder till ett värde av (10 707) miljoner NOK netto
 • Antal bostäder under produktion: 4 277 (5 627)
 • Antal bostäder under förvaltning: 242 000 bostäder, varav ytterligare 11 864 bostäder under förvaltning sedan årets ingång.
 • 15,6 % tillväxt i utlåning hos OBOS-banken: OBOS har inlett utlåning till bostadsrättsföreningar i Sverige.
 • OBOS aktieportfölj: Marknadsvärde 10 450 (7 274) miljoner NOK genom investeringar i JM, AF Gruppen och Veidekke.
 • Ökat ägarandelen i JM till 20,4 %
 • Förvärvat 39,6 % av aktierna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
 • Antal betalande medlemmar: 473 386. En nettoökning med 18 944 medlemmar under 2019.

Länk till rapporten för kvartal fyra i sin helhet

Koncernens resultat före skatt uppgick till 3 737 miljoner norska kronor, vilket kan jämföras med 2 928 miljoner NOK 2018. Koncernens samlade omsättning var 14 924 miljoner NOK jämfört med 13 162 miljoner NOK föregående år. Koncernens samtliga affärsområden, med undantag för Bostadsutveckling, visar förbättrade resultat.

Det värdejusterade egna kapitalet uppgick vid årets slut till 45 128 miljoner NOK jämfört med 40 614 miljoner NOK 2018.
- Det goda resultatet stärker våra möjligheter att uppfylla vår målsättning om att bygga fler bostäder, samt att fortsatt leverera bästa tänkbara service till våra kunder och medlemmar. Koncernen har ett betydande eget kapital som buffert för marknadsvariationer och en solid grund för ytterligare tillväxt, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Bostadsutveckling och bostadsmarknaden

Resultatet för OBOS affärsområde Bostadsutveckling ligger något under resultatet för 2018, vilket i stor utsträckning kan förklaras av en svag vinstutveckling inom affären för småhus i Norge och Sverige. Resultatet inom Bostadsutveckling uppgick till 1 321 miljoner norska kronor, vilket kan jämföras med 1 510 miljoner föregående år.

Justerat för samarbetspartners andel i olika bostadsprojekt såldes 2 855 bostäder under 2019, en ökning med 2 procent jämfört med 2018. Det totala försäljningsvärdet var 13,6 miljarder norska kronor, varav OBOS andel motsvarade 10,7 miljarder.
- Marknadsutsikterna i både Norge och Sverige är positiva och utgör en god grund för ytterligare offensiva insatser för OBOS. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas med detta är att ha tillräckligt med projekt i centrala tillväxtområden. Därför har OBOS haft en hög investeringsnivå under 2019 och förvärvat mark som kan ge runt 5 400 bostäder inom en total investeringsram på 3,4 miljarder NOK. Bland de viktigaste kommande investeringarna återfinns flera stora projekt i Stockholm där vi bland annat fått markanvisningar vid Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden och på Årstafältet, säger Siraj.

I Sverige utvecklar OBOS bostäder genom varumärkena OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan samt OBOS Kärnhem. Resultatet för den svenska verksamheten uppgick till 188 miljoner norska kronor under 2019.

Försäljning av Kommersiella Fastigheter

Under 2019 bidrog affärsområdet Kommersiella Fastigheter med ett betydande mervärde för OBOS-koncernen, bland annat genom försäljning av tillgångar till ett värde av 1,8 miljarder norska kronor. Vinsterna återinvesteras i nya bostads- och stadsutvecklingsprojekt.

Aktieinvesteringar som värdeskapare

OBOS har under flera år varit en strategisk ägare i Veidekke och AF-koncernen, och är den största ägaren i båda företagen. Sedan hösten 2018 har OBOS även varit den största ägaren av bostadsutvecklaren JM AB. Vid årsskiftet hade aktieportföljen ett marknadsvärde på 10 450 miljoner norska kronor, jämfört med 7 274 miljoner år 2018. En god aktiekursutveckling i de största investeringarna och en ökning av ägandet i JM AB är de främsta orsakerna till förändringen.
- Detta har skapat stort värde för OBOS, som återinvesteras i andra aktiviteter, främst Bostadsutveckling, säger Siraj.

Solid verksamhet inom alla affärsområden

OBOS övriga affärsområden, bank och bostadsförvaltning, uppvisade alla solida resultat. OBOS verksamhet kännetecknas av ett starkt fokus på digitalisering, IT och serviceutveckling, samt aktivt samhällsansvar. Siraj säger:
- I OBOS bygger vi inte bara hus, utan vill också ta samhällsansvar för livet mellan husen. Under 2019 delade OBOS ut medel för projekt som gynnar barn och unga, kultur och idrott om motsvarande totalt 156 miljoner norska kronor i Norge och Sverige.

Värde för medlemmarna

OBOS är en medlemsägd organisation. Under året fick OBOS 27 454 nya medlemmar i Norge. Vid årets slut var antalet betalande medlemmar 473 386. Under 2020 kommer medlemsprogrammet även att tillgängliggöras för boende i Sverige.
- Att vi lyckas upprätthålla en så stark medlemstillväxt visar att vi fortfarande kan skapa mervärde för medlemmarna, och samtidigt generera goda ekonomiska resultat. Vi ser fram emot vår lansering av medlemsprogrammet i Sverige i november, avslutar Daniel Kjørberg Siraj.

För mer information, kontakta:

Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef, + 47 1 38 27 77
Boddvar Kaale, koncerndirektör ekonomi och finans, +4791 75 86 57
Åge Pettersen, kommunikationsdirektör, +47 90 85 84 41

Fler nyheter

2020-09-01

OBOS avvecklar produktion i Sundsvall - effektiviserar sin industriella fabrikstillverkning av bostäder i Småland

OBOS Sverige meddelar idag att man har inlett MBL-förhandlingar med facket i syfte att avveckla sin produktion i fabriken i Sundsvall. Totalt kommer 85 personer att varslas om uppsägning.

2020-08-19

Stora engångseffekter ger gott OBOS-resultat

OBOS-koncernens resultat för första halvåret 2020 uppgick till 1 533 miljoner norska kronor före skatt, en ökning om 245 miljoner jämfört med samma period 2019. Ökningen förklaras främst av bättre resultat i driften och av engångseffekter.

2020-06-16

Rättelse från OBOS: OBOS ska inte säga upp 3500 anställda

Flera norska och svenska nyhetssajter har, som en följd av en intervju i norska tidningen Klassekampen, rapporterat att 3500 jobb är hotade inom OBOS-koncernen. Denna uppgift är tagen ur sitt sammanhang och är felaktigt uppfattad. Av OBOS totalt 2600 anställda i Norge och Sverige är i dagsläget 100 personer drabbade av de neddragningar koncernen tvingas genomföra till följd av minskad försäljning. Ytterligare medarbetare kan komma att påverkas men i ett absolut worst case omfattas max 200 personer.

2020-06-16

OBOS tar Superettan till nästa nivå

Idag startar äntligen Superettans säsong. Superettan 2020 innebär en ny kostym för ligan och ett rejält lyft när bostadsutvecklaren OBOS satsar stort på rikets andraliga inom herrfotbollen.

2020-06-10

Obos ny partner till H22 - the making of a Smarter City

Obos har ingått i ett samarbete med Helsingborgs stad som partner i H22 – Helsingborgs stora satsning för innovativ välfärds- och stadsutveckling. Initiativet manifesteras i en stor stadsmässa år 2022.

2020-06-08

Första spadtaget taget!

Den 15 maj var OBOS på plats i Tygelsjö Väster, för att ta det första spadtaget för de ca 200 bostäder vi ska bygga där.

2020-05-20

Anna Clara Dettner von Vegesack blir OBOS Head of Loyalty i Sverige

Anna Clara Dettner von Vegesack anställs i tjänsten som Head of Loyalty för OBOS i Sverige. I sin roll kommer hon att ansvara för det medlemsprogram som lanseras under hösten 2020

2020-04-16

OBOS rekryterar Sofia Ljungdahl för att leda bolagets storstadssatsning i Sverige

Medlemsägda OBOS fortsätter sin satsning på den svenska marknaden. OBOS växlar nu upp ambitionerna i Sveriges tre storstadsregioner och produktionen av bostadsrätter i större flerbostadsprojekt. Ansvarig för att leda detta arbete blir Sofia Ljungdahl som närmast kommer från Besqab. Sofia blir VD för ett nytt svenskt dotterbolag inriktat mot bostadsutvecklingsprojekt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

2020-04-08

OBOS lanserar Svanenmärkt och klimatoptimerat förskolekoncept

Bostadsutvecklaren Obos lanserar en ny typ av förskola som är Svanenmärkt och optimerad för solcellsanvändning. Förskolekonceptet Start Learning har tagits fram i samarbete med White Arkitekter och presenteras i ​Obos hållbarhetsredovisning som släpps den 8 april.

2020-04-06

Trots coronakrisen - OBOS står fast vid sponsoravtal

Bostadsutvecklaren Obos kommer att betala ut sponsorpengar till föreningarna i elitfotbollens högsta serier, trots att säsongerna inte kunnat starta som planerat. Obos sponsrar Obos Damallsvenskan, Allsvenskan, Elitettan och Superettan.

2020-03-13

Fler kvinnor än män söker till byggutbildningar

På måndag öppnar ansökningen till högskolan. Då väntas fler kvinnor än män för fjärde året i rad söka till utbildningar inom samhällsbyggnad och byggnadsteknik, visar siffror från Universitetskanslersämbetet som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt.

2020-03-12

Information till dig som ska gå på visning i helgen

I helgen 14 – 15 mars bjuder vi in till visningshelg med visningar runt om i hela Sverige. Visningarna kommer att hållas som planerat men på grund av det rådande läget med risk för smittspridning av Coronavirus covid-19 ber vi om försiktighet inför ert besök hos oss.

2020-02-21

Antalet nybyggda bostäder minskar

Under 2019 minskade antalet nybyggda bostäder i Sverige med 7 procent jämfört med 2018. Det visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt.

2020-02-07

Byggmarknadskommissionen lanserad

Den 7 februari lanserades initiativet Byggmarknadskommissionen, vars uppgift är att kartlägga orättvisa förhållanden på den svenska byggmarknaden och presentera förslag som främjar en sund byggbransch med goda sociala villkor. Ett flertal aktörer står bakom initiativet - däribland OBOS.

2020-02-06

OBOS bland de bästa på NKI enligt Prognoscentret

Den 6 februari presenterade Prognoscentret sin branschmätning i kundnöjdhet bland bostadsutvecklare. OBOS, som är en av Nordens största bostadsutvecklare, kom på en tredje plats efter vad de själva beskriver som ett intensivt kundnöjdhetsarbete de senaste åren.

2020-02-06

OBOS bostadsprojekt i Örebro bland de bästa i landet

Bostadsprojektet Brf Magasinet i Runnaby hamnar på topp tio-listan i landet i en mätning av kundnöjdhet gjord av Prognoscentret. Projektet drivs av bostadsutvecklaren OBOS.