Vårt erbjudande

I varumärket OBOS finns vi genom hela värdekedjan från markköp till färdigutvecklade bostadsområden. Kommersiella fastigheter är också en del av vår verksamhet.

Inom OBOS Sveriges projektutvecklingsverksamhet har vi en organisation vars uppgift är att utveckla, planera och leda projekt - i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. Inget projekt är för litet eller för stort och som en helhetsleverantör av småhus, flerbostadshus och andra sorters fastigheter erbjuder OBOS olika typer av bostäder för alla målgrupper.

För att främja trygghet i närområdet och möten mellan människor är livet mellan husen med goda mötesplatser en integrerad del i projekten. Det kan handla om allt från utomhusbelysning till gemensamma odlingsmöjligheter och lekplatser. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader och infrastruktur kan också ingå i utvecklingen av ett område, då vi ser till helheten i varje enskilt projekt.

Dela detta

OBOS

OBOS utvecklar områden med bostäder och andra typer av fastigheter som äldreboenden, skolor och förskolor.

Läs mer

Myresjöhus

Myresjöhus är en marknadsledande hustillverkare som har en lång historia sedan starten 1927. 

SmålandsVillan

Husföretaget SmålandsVillan grundades 1997 och erbjuder sina kunder mycket hus för pengarna i genomtänka husmodeller.

OBOS Kärnhem

OBOS Kärnhem är ett systerbolag till OBOS Sverige. Sedan 2003 har OBOS Kärnhem levererat mer än 1300 bostäder. Företaget inriktar sig framför allt på nyproduktion av prisvärda bostäder.

Läs mer