Kärnhem

Välkommen till projektutvecklingsföretaget Kärnhem, ett systerbolag till OBOS Sverige AB. Sedan starten 2003 har Kärnhem levererat mer än 1300 bostäder till nöjda kunder runt om i Sverige. Företaget inriktar sig framför allt på nyproduktion av prisvärda bostäder med helhetstänkande och god design.

Nyckelfärdiga bostadsområden

Kärnhem skapar alltid helt nyckelfärdiga bostadsområden där även den yttre miljön färdigställs i sin helhet. Allt för att de boende skall känna stolthet, inte bara för sin bostad, utan också för området. Kärnhem tar ansvar för hela processen från råmark, detaljplanläggning, utveckling, försäljning, projektledning till en nyckelfärdig bostad och ett nyckelfärdigt område till slutkonsumenten.

Kärnhem arbetar med allt från mindre projekt till större stadsutvecklingsprojekt, både avseende grupphus och flerbostadshus. Kärnhem, med huvudkontor i Växjö, har sedan starten 2003 vuxit kraftigt och finns idag på 15 tillväxtorter från Uppsala till Malmö.

Företaget verkar på den svenska marknaden och ingår i OBOS-gruppen, men rapporterar direkt till OBOS i Norge.

Läs mer om Kärnhem.

Kontaktperson

Malin Svensson, VD för Kärnhem
Telefon: 0470-79 98 95
E-post: malin.svensson@karnhem.se

Dela detta