Start Living

Ett smart byggkoncept med mängder av möjligheter för små och stora projekt.

Ett smart byggsystem

Sverige har idag en akut brist på bostäder. Många 18-27 åringar bor kvar hemma på grund av att det inte finns bostäder till rimlig kostnad. Dessutom försvårar bolånetaket ytterligare för många människor att skaffa eget boende. Utifrån den problematiken har vi tagit fram konceptet Start Living – yteffektiva, fabriksproducerade volymenheter med hårt pressade byggkostnader som möjliggör bra bostäder till rimliga priser.

Industriellt byggande ger stora möjligheter

Planlösningarna i Start Living är noga genomtänkta och anpassade till de krav som ställs på ett industriellt byggande. Grunden i konceptet är ett begränsat antal volymer som beroende på konstellation kan sättas samman till en mängd olika lägenhetsstorlekar. De vanligtvis så dyra utrymmena tvätt, bad och kök är lika i samtliga enheter och bidrar därför ytterligare till konceptets kostnadseffektivitet.

Flexibel gestaltning

Start Living är inte bara unikt flexibelt med sina många olika ytstorlekar utan även i sin gestaltning. Utseendet kan förändras hela vägen från modernt till klassiskt med hjälp av olika fasadbeklädnader och taklutningar. På så vis kan varje område få sin egen profil och gällande normer och detaljplaner kan följas. Volymerna kan kombineras som fristående hus, parhus, radhus, kedjehus eller flerbostadshus med lägenheter från 28 m² och uppåt.

Dela detta

Boendeformer

Radhus

Det går att skapa radhus med både en och tvåplanslägeneter beroende på vilka projektönskemål som finns. Att förskjuta lägenheterna kraftigt mot varandra ger en trevlig privat hörna både på entrésidanoch på trädgårdssidan. Här kan du välja mellan enplanslägenheter 1 RoK till 4 Rok och tvåplanslägenheter från 4 Rok till 6 RoK.

Parhus

Parhusets kvaliteter är att du kan få en sammanhållande tomt från entrésidan till trädgårdssidan och får på så vis en luftigare tomt. Det går att kombinera ett parhus med samtliga storlekar av lägenheter. Från enplans lägenheter 1 RoK - 4 Rok och tvåplans lägenheter från 4 Rok - 6 RoK.

Kedjehus

Finessen i Start Living konceptet är att utseendet på ett fristående så väl som när man bygger samman fler lägenheter har en harmonisk och tilltalande huskropp utan att behöva förändra volymernas grundidé. Kedjehusen kan varieras från enplans lägenheter 1 RoK - 4 Rok och tvåplans lägenheter från 4 Rok - 6 RoK.

Friliggande hus

Detta är det boende som närmast kan jämföras med en friliggande villa. Men ändå byggas på smala tomter, en förtätad bebyggelse. Det är förstås möjligt att använda alla lägenhetsstorlekar som ett friliggande hus i grupp men de minsta lägenheterna 1 RoK och 2 RoK känns nog mer som gäststugor än bostadshus.

Flerbostadshus 2-plan

Tack vare den stora variationen på hur olika storlekar av enplanslägenheter kan kombineras så ger Start Living en bra möjlighet att anpassa ett flerbostadsområde med det antal lägenhetsstorlekar som efterfrågas i respektive område. Välj mellan lägenhetsstorlekar från 1 RoK till 4 Rok.

Flerbostadshus 3-4 plan

Att bygga högre än två våningar kräver en mer genomtänkt struktur i ett område. Volymerna blir påtagligt mer dominanta och talar mer om sin närvaro i området. Det är då viktigt att kunna erbjuda olika fasadmaterial och takformer på ett än mer flexibelt sätt. Du kan välja mellan lägenhetsstorlekar från 1 RoK till 4 RoK.

Fasadmaterial

Vill du veta mer om Start Living?

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?