Åsa Gravfält

En naturupplevelse och en historieupplevelse i samma paket. Åsa gravfält på Selaön är ett av Södermanlands största bevarade gravfält från den yngre järnåldern. Om våren lockas många besökare för att beskåda de sällsynta och fridlysta backsipporna som blommar här.