Projektutveckling

OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare. Vi verkar i hela värdekedjan från markköp till utveckling av nya områden med bostäder och servicefunktioner. Våra projektutvecklare finns över hela landet för att vi ska kunna vara lokala där vi verkar.

Start Learning

OBOS svanenmärkta förskola

Vårt förskolekoncept Start Learning har arbetats fram med en tydlig vision om att skapa den bästa starten för nästa generation. Med fokus på möjligheter för en bra pedagogisk verksamhet och trygg miljö för barnen.

Läs mer om Start Learning

Start Living

Ett bostadskoncept med stora möjligheter

OBOS Town är vår vision där Start Living byggs som hela stadsdelar. Välj mellan visionerna småstad, trädgårdsstad och storstad och se vilka möjligheter som finns.

Jag vill veta mer om Start Living

OBOS LSS-koncept

OBOS har tagit fram ett nytt koncept för LSS-boende. Genom att erbjuda kommuner och operatörer ett byggfärdigt koncept vill OBOS vara med och bidra till att minska den rådande bristen på LSS-boenden.

Läs mer här!

Kontakta våra kontor

Inom OBOS Sverige finns en organisation vars uppgift är att arbeta med markförvärv, utveckla, planera och leda projekt, i liten och stor skala. Kontakta gärna oss för mer information.

Hitta kontaktuppgifter här

Ladda hem broschyren OBOS Projektutveckling

Här kan du ladda hem broschyen OBOS Projekutveckling i PDF-format för att läsa mer om oss och vårt erbjudande.

Ladda hem broschyren här

Projektutveckling

Bostad

Som leverantör av småhus, flerbostadshus och andra byggprojekt är vi en helhetsleverantör där inget projekt är för litet eller för stort. Inom OBOS Sverige finns en organisation vars uppgift är att utveckla, planera och leda projekt, i liten eller stor skala, i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners.

Läs mer

Projektutveckling

Kommersiellt

Projektutveckling Kommersiellt inom OBOS Sverige arbetar med projekt för privata, statliga och kommunala aktörer. Vi utvecklar kommersiella fastigheter och lokaler såsom förskolor, skolor, äldreboenden och andra boendeprojekt inom ramen för LSS.

Läs mer

Projektutveckling

Markförvärv

Inom OBOS Sverige finns en organisation vars uppgift är att arbeta med markförvärv, utveckla, planera och leda projekt, i liten och stor skala. Vi hjälper till med försäljning av såväl råmark som färdigplanerad mark och tomter. Vi är också en trygg partner vid byggnation och försäljning av projekt.

Läs mer

Var har vi byggt

Referensprojekt

Läs mer om några av de projekt vi har utvecklat.

Läs mer

Varumärken i Sverige

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?