Bostad

Som leverantör av småhus, flerbostadshus och andra byggprojekt är vi en helhetsleverantör där inget projekt är för litet eller för stort. Inom OBOS Sverige finns en organisation vars uppgift är att utveckla, planera och leda projekt, i liten eller stor skala, i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners.

Förädling av mark

Genom vårt bolag OBOS Mark köper vi mark som vi förädlar till attraktiva tomter och områden. Det innebär att vi ombesörjer allt från exploatering med exempelvis utbyggnad av gator, vatten- och avloppsledningar och lekplatser till färdigt område.

Vi är rikstäckande och finns på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Vår lokala förankring är en av de främsta förklaringarna till att vi ses som en trygg och stabil samarbetspart inom samhällsbyggnad. När vi projektutvecklar har vi alltid som mål att resultatet ska bli ett attraktivt och tilltalande område med liv och rörelse som passar in i den omgivande miljön.

Vi arbetar med projektutveckling inom alla våra varumärken.

Markförvärv

Vi är ständigt på jakt efter lämplig mark för kommande projekt: Det kan vara mark för flerbostadshus, radhus, kedjehus eller friliggande villor. Vi hjälper till med allt det som rör genomförandet av markförvärvet.

Vill du exploatera din mark själv men behöver en samarbetspartner som är behjälplig med vissa bitar till exempel projektutveckling, byggnation och försäljning kan vi göra det.

Tillverkning

Oavsett om det är en friliggande villa, radhus, kedjehus, lägenheter, flerbostadshus eller parhus som passar bäst i området, har vi kunskapen för att bygga dem. Myresjöhus och SmålandsVillan har en stor kapacitet och erfarenhet när det gäller industriellt byggande. Inom koncernen finns flertalet husfabriker där vi jobbar efter Lean Production för att optimera tillverkningen och minimera resursanvändandet.

Samarbetsformer

Vi erbjuder olika typer av entreprenadformer för att på bästa sätt kundanpassa byggnationen utifrån kundens önskan, behov och förkunskap. Ofta när vi jobbar tillsammans med byggherrar är det totalentreprenad som efterfrågas men vi kan även vara en leverantör som bistår med delad entreprenad eller materielleveranser.

Upplåtelseformer

Olika projekt byggs med olika förutsättningar. Vi har erfarenhet av att leverera och bygga bostäder med olika upplåtelseformer så som äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt.

Vi tillför värde

Ju tidigare vi kommer in i projektet, desto högre värde kan vi erbjuda våra kunder. Genom vår kompetens i organisationen sparar våra samarbetspartner pengar på mäklarkostnader och andra konsultarvoden då vi arbetar med kända konstruktioner, duktiga arkitekter och ett byggsystem som lätt anpassas till gällande förutsättningar. Dessutom har vi gedigen erfarenhet av hantering av avtal, bygglov, fastighetsbildning och lånehandlingar.

Kontaktperson

David Carlsson, Operativ chef för projektutveckling bostäder
Telefon: 010-434 18 19
E-post: david.carlsson@obos.se

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?