Kommersiellt

Projektutveckling Kommersiellt inom OBOS Sverige arbetar med projekt för privata, statliga och kommunala aktörer. Vi utvecklar kommersiella fastigheter och lokaler såsom förskolor, skolor, äldreboenden och andra boendeprojekt inom ramen för LSS.

Trygg och stabil samarbetspart

Med vår gedigna kunskap och erfarenhet som grundar sig i över 90 års byggande av såväl småhus som större bostadsprojekt och kommersiella projekt är vi en trygg partner som tar helhetsansvaret genom hela processen.

Vårt samhällsengagemang präglas av våra djupt rotade värderingar och vår lokala närvaro över hela landet. När vi projektutvecklar har vi alltid som mål att resultatet ska bli ett attraktivt och tilltalande område med liv och rörelse som passar in i den omgivande miljön.

Från första spadtaget

Genom vårt bolag OBOS Mark köper vi mark som vi förädlar till attraktiva områden. Det innebär att vi ombesörjer allt från exploatering med exempelvis utbyggnad av gator, vatten- och avloppsledningar och lekplatser till färdigt område.

Kontaktperson

Daniel Öhman, Chef Kommersiell Projektutveckling
Telefon: 010-434 18 30
E-post: daniel.ohman@obos.se

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?