Allt börjar med marken

Villor, parhus, radhus, flerbostadshus eller kommersiella fastigheter – varje projekt behöver en plats att byggas på. Därför är förvärv och utveckling av mark en stor och viktig del i vårt ständigt pågående arbete med att projektutveckla och bygga både bostäder och större projekt.

Vi köper mark där människor vill bo och leva

OBOS Mark AB är ett bolag i OBOS Sverige AB. Vi arbetar aktivt för att förvärva mark i attraktiva områden runt om i hela landet. Vi köper mark där det finns tillväxt och efterfrågan. Allt från ren råmark till markområden med påbörjad eller färdigställd detaljplan, och färdiga tomter. Från mark till enstaka tomter för styckehus till mark för stora bostadsprojekt.

Lokal förankring och stor erfarenhet

För att lyckas med ett projekt är den lokala förankringen en grundläggande del i vår verksamhet. Vi samarbetar med många kommuner och har stor erfarenhet av att bedöma markanvändning och därmed rätt pris för marken. Ju tidigare vi kommer in i projektet, desto mer värde kan vi tillföra.

Vi tar hand om helheten

Med OBOS får du också en trygg och långsiktig samarbetspartner, såväl vid markaffärer som vid avstyckning av tomter eller vid byggnation av projekt. Vill du exploatera din mark själv och behöver en partner, kan vi också hjälpa till med detta. Vi bygger inte bara hus, utan också all slags infrastruktur som VA-ledningar, gatubelysning, grönytor med lekplatser, parkmiljö med mera. Självklart ser vi också till att alla nödvändiga förberedande undersökningar och inventeringar utförs på rätt sätt.

Vi har vad som krävs

OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare. Genom att välja oss som partner där nya områden får växa fram blir du en del av en trygg och hållbar samhällsutveckling. Att förvärva och utveckla mark är en del av vår affärsidé: vi har både kapitalet och erfarenheten som krävs för att hantera risker på en föränderlig marknad. Idag har vi omkring 6000 byggrätter i vår portfölj och vi ser gärna att det antalet ökar.

Hör av dig!

Har du mark?

Vi är ständigt på jakt efter ny mark och samarbetsmöjligheter. Har du själv mark som du vill sälja eller är det något annat du vill diskutera med oss är du välkommen att höra av dig till en av våra affärsutvecklare.

Kontakta oss!

Har du mark?

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?