Markförvärv

Välkommen till OBOS Mark! Vi arbetar aktivt för att förvärva mark i attraktiva områden runt om i hela landet.

Ett bolag i OBOS Sverige AB

OBOS Mark AB är ett bolag i OBOS Sverige AB där de starka och väletablerade varumärkena Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS Projektutveckling ingår. Sedan 1927 har vi bidragit till bra leverne för alla i samhället genom god kvalitet på boende och andra byggnader i områden där människor vill bo och leva.

I vårt ständigt pågående arbete med att projektutveckla för och bygga bostäder samt större byggprojekt är köp och utveckling av mark en stor och viktig del. Inget projekt är för litet eller för stort för oss.

Lokal förankring

För att lyckas med ett projekt är den lokala förankringen en grundläggande del i vår verksamhet. Det gäller allt ifrån att vi finns närvarande, att vi har god kännedom om den lokala kulturen, att arkitekturen skall passa in i omgivningen, till val av leverantörer och entreprenörer. Vi samarbetar med många kommuner och har stor erfarenhet av att bedöma markanvändning och därmed rätt pris för marken vilket i sig är nyckeln till god avkastning. Ju tidigare vi kommer in i projektet, desto mer värde kan vi tillföra.

En samarbetspartner som tar hand om helheten

Inom OBOS Sverige finns en organisation vars uppgift är att arbeta med markförvärv, utveckla, planera och leda projekt, i liten och stor skala. Vi hjälper till med försäljning av såväl råmark som färdigplanerad mark och tomter. Vi är också en trygg partner vid byggnation och försäljning av projekt, eller vid avstyckning av tomter samt byggnation och försäljning av enskilda hus.

Vi arbetar med upplåtelseformerna bostadsrätt, äganderätt och hyresrätt. Då garderar vi oss bättre.

Genom att välja OBOS som partner där nya områden får växa fram deltar du i en trygg och hållbar samhällsutveckling.

Har du mark?

Har du mark som du vill sälja? Hitta en kontaktperson när dig eller fyll i formläret nedan.

Dela detta

Har du mark?

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?