OBOS boköpmodeller ger fler tillgång till eget ägt boende

Många människor utesluts idag från bostadsmarknaden, trots en bra lön och ett aktivt sparande. Det vill OBOS ändra på.

I Norge har OBOS etablerat ett flertal boköpmodeller, som gör det möjligt för fler att få ett eget ägt boende. Dessa boköpmodeller introduceras nu även i Sverige i och med lanseringen av OBOS svenska medlemsprogram. Hela 20 procent av OBOS bostadsutbud kommer i framtiden att erbjudas till svenska medlemmar utifrån någon av de boköpmodeller som beskrivs nedan.

Mer information om OBOS boköpmodeller

I Norge har OBOS introducerat tre olika modeller för att sänka trösklarna att ta sig in på bostadsmarknaden.

Med OBOS Deläga köper man minst hälften av bostaden och hyr resterande del av OBOS. Man kan sedan inom en tidsperiod på upp till 10 år själv välja att öka andelen stegvis eller köpa ut OBOS andel helt, efter egen finansiell förmåga.

Med OBOS Bostart köper man bostaden till ett lägre pris än marknadspris. Man äger bostaden med den enda skillnaden att dagen man säljer har OBOS rätt att köpa tillbaka bostaden till priset man betalade justerat efter förändringen av boprisindex sedan man köpte. Man följer alltså med i värdeutvecklingen men med ett lägre ingångsvärde.

Med OBOS Bostadsbyte köper OBOS den tidigare bostaden för att skapa trygghet i vad man får för sin tidigare bostad när man köper en ny av OBOS. Kravet är att den tidigare bostaden är centralt placerad och har ett väsentligt lägre värde än den nya bostad man köper av OBOS. 

Mer information om OBOS boköpmodeller i Norge