OBOS gav tillbaka nytt aktivitetsområde i Vrigstad

Samhällsinsatser, gärna på orter där vi har arbetskraft eller bostadsprojekt, är en central del i sponsringsprogrammet OBOS ger tillbaka, som under 2019 bland annat har bidragit till ett helt nytt aktivitetsområde vid Tallåsens idrottsplats i Vrigstad.

Vrigstad är en viktig ort för OBOS, eftersom det är här vår volymhustillverkning sker, både för koncernens varumärke SmålandsVillan, och för OBOS eget bostadskoncept Start Living. Hundratals medarbetare arbetar i fabriken, vilket gör OBOS till en av de största arbetsgivarna på orten.

Under Myresjöhus 90-årsjubileum 2017 tilldelades OBOS en summa pengar från moderbolaget i Norge, som specifikt skulle gå till initiativ på de orter där vi har arbetskraft och produktionsverksamhet. I Myresjö bidrog vi till Myresjö IF:s 75-årsjubileum, samt till en frisbee-golfbana utanför huvudkontoret. I Sundsvall gick pengarna som bidrag till det populära eventet Nackstakarnevalen. Och i Vrigstad möjliggjorde bidraget ett helt nytt aktivitetsområde vid Tallåsens idrottsplats.

Vrigstads Samhällsförening hade nämligen en vision om att skapa ett trivsamt område i Vrigstad, som inbjuder till spontanidrott och främjar friskvård för alla. Tack vare bidrag från OBOS och flera andra aktörer kunde Vrigstad Samhällsförening uppfylla sin vision. Under 2020 färdigställdes aktivitetsområdet, som bland annat består av två konstgräsbeklädda multiarenor, utegym, grillplatser, militärhinderbana och pulkabackar.

OBOS ger tillbaka

OBOS vill bidra till bra boendemiljöer mellan husen och trygga meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.